TECHKAR

ul. Głowackiego 72
32-800 Brzesko
Polska
Pokaż numer telefonu
Strona internetowa:Link do strony

Opis firmy

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, Firma Techkar Maciej Wiecha, 32-800 Brzesko, ul.Głowackiego 72, NIP 6772299367, informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Techkar Maciej Wiecha, 32-800 Brzesko, ul.Głowackiego 72, NIP 6772299367, tel. +48 146634168, e-mail: myjkiuzywane@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
- wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)
- ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
- marketingu bezpośredniego
- tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)
- weryfikacji wiarygodności płatniczej
- wsparcia obsługi
- szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią) – w zakresie monitoringu wizyjnego w obiektach administratora.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora.

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Ogłoszenia TECHKAR na Mascus

  Znajdź drogę do TECHKAR

  Wyślij wiadomość do TECHKAR

  Słowa kluczowe

  • TECHKAR
  • HYDROCENTER POLAND
  • SZOROWARKI UŻYWANE
  • SCRUBBER DRYER
  • HAKOMATIC HAKO

  To jest strona firmowa TECHKAR zlokalizowanej w Polska, Małopolskie, Brzesko.

  Firma specjalizuje się w TECHKAR, HYDROCENTER POLAND, SZOROWARKI UŻYWANE, SCRUBBER DRYER, HAKOMATIC HAKO.