Privacy Statement

Obowiązuje od 27 lutego 2020 r.

1. Zakres i aktualizacje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

Dokonanie właściwego wyboru dla celów realizacji potrzeb związanych z zarządzaniem i rozporządzaniem aktywami w skali globalnej zaczyna się od Ritchie Bros -  zaangażowaną w obsługę klienta na niespotykaną skalę. W ramach tego zobowiązania szanujemy prywatność naszych klientów i użytkowników. Niezależnie od tego, czy pomagamy w wycenie, sprzedaży, inspekcji, zakupie, remoncie, transporcie lub finansowaniu ciężkiego sprzętu, ciężarówek i innych aktywów na całym świecie, kierujemy się pragnieniem zaspokojenia Państwa potrzeb w dogodny, uczciwy i przejrzysty sposób, który obejmuje wyjaśnienie Państwu sposobu przetwarzania danych osobowych oraz odpowiednich praw przysługujących Państwu.

Ritchie Bros. jest globalną organizacją z firmami ulokowanymi na całym świecie, które obsługują nasze wielokanałowe rozwiązania w zakresie kupna i sprzedaży, a także powiązane oferty usług. Rozwiązania oferowane pod szyldem naszej firmy obejmują:

Ritchie Bros. brands

Ritchie Bros.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do ritchiebros.com oraz innych stron internetowych, usług i rozwiązań Ritchie Bros, w ramach których są zbierane informacje oraz jest wyświetlane to oświadczenie lub też prowadzi do niego odnośnik oraz które są własnością członka grupy Ritchie Bros i są przez niego obsługiwane. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania, jeśli strona internetowa, usługa lub rozwiązanie Ritchie Bros nie wyświetlają się lub nie prowadzi do nich odnośnik, lub jeśli strona internetowa, usługa lub rozwiązanie zawiera własne oświadczenie o ochronie prywatności. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy w równym stopniu cyfrowego przetwarzania przez nas informacji na temat Państwa, jak i zbierania i przetwarzania przez nas informacji w trybie offline.

Aby dowiedzieć się, która firma Ritchie Bros. jest odpowiedzialna za gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych osobowych, należy zapoznać się z poniższą sekcją zatytułowaną „Administratorzy danych”.

Możemy zmienić niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w dowolnym momencie, publikując zmienione oświadczenie na tej stronie i podając datę wejścia w życie zmienionego oświadczenia. Zmienione oświadczenie o ochronie prywatności zacznie obowiązywać po opublikowaniu, chyba że postanowimy inaczej.

Możemy również uzupełniać lub modyfikować nasze zobowiązania dotyczące prywatności w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności za pośrednictwem innych powiadomień przekazywanych Państwu lub poprzez zobowiązania umowne, które zawieramy w formie pisemnej.

Tam, gdzie udostępniliśmy tłumaczenie angielskiej wersji niniejszej Polityki prywatności, takie tłumaczenie jest udostępniane wyłącznie dla Państwa wygody. W zakresie, w jakim istnieje jakakolwiek niespójność pomiędzy wersją angielską a takim tłumaczeniem, wiążąca będzie wersja angielska.

2. Z kim kontaktować się w przypadku pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji

Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk, możecie Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem naszego biura ochrony danych:

Ritchie Bros. Data Privacy Office
adres grzecznościowy:
Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated
9500 Glenlyon Parkway
Burnaby, British Columbia, Canada
V5J 0C6

Lub skorzystać z naszego formularza kontaktowego dotyczącego prywatności.

3. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy

Nasze różnorodne rozwiązania zostały zaprojektowane, aby pomóc Państwa firmie poruszać się, budować i rozwijać.

Większość informacji, które zbieramy i przetwarzamy, to informacje związane ze sprzętem oraz kontaktowe dane biznesowe dotyczące i przekazywane przez pracowników naszych klientów lub innych pracowników. Zasadniczo informacje są gromadzone, gdy klient korzysta z jednego z rozwiązań w ramach naszej marki w celu świadczenia usług poprzez zawarcie umowy, utworzenie konta online, wejście do jednej z naszych lokalizacji aukcyjnych w celu zarejestrowania się na aukcji, przekazania nam informacji za pośrednictwem formularza internetowego lub innego sposobu interakcji z nami. Informacje można również uzyskać z innych źródeł. Na przykład w ramach rozwiązań dotyczących naszej marki możemy udostępniać informacje lub zewnętrzny dostawca usług może być wykorzystywany do weryfikacji lub uzupełnienia otrzymanych przez nas informacji. W niektórych przypadkach informacje, które uzyskujemy, są generowane automatycznie, gdy użytkownicy korzystają z naszych usług cyfrowych, takich jak przeglądanie naszych stron internetowych, korzystanie z naszych aplikacji mobilnych, otwieranie naszych wiadomości lub klikanie naszych reklam.

Chociaż nasze rozwiązania zasadniczo nie są skierowane do osób kupujących lub sprzedających w celach osobistych, rodzinnych lub domowych, osoby te od czasu do czasu korzystają z niektórych naszych rozwiązań do tych celów.

Niektóre informacje, które otrzymujemy od Państwa, mogą mieć bardziej poufny charakter i zależą od usług, których świadczenie zlecacie nam Państwo Na przykład możemy wymagać numerów identyfikacyjnych z prawa jazdy lub innego dokumentu tożsamości w celu przetworzenia transakcji lub szybszego przyznania większego finansowania Państwa firmie. Niektóre z tych informacji można uznać za bardziej wrażliwe z racji ich natury.

W ramach niektórych naszych markowych rozwiązań uzyskujemy i przechowujemy dane osobowe, aby mogli z nich korzystać nasi klienci korporacyjni lub rządowi, w celu świadczenia tym osobom określonych usług technologicznych. W tych okolicznościach działamy jako usługodawca oraz zbieramy i przetwarzamy te informacje zgodnie z pisemnymi instrukcjami naszych klientów i naszymi umowami.

Oferowanie wyboru wielu rozwiązań dla różnych potrzeb oznacza, że każde rozwiązanie funkcjonuje nieco inaczej. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat kategorii informacji obsługiwanych przez konkretne rozwiązania i ich źródeł, proszę przeczytać poniższą treść.

3.1 Podstawowe usługi zbywania aktywów

Nasze podstawowe usługi zbywania aktywów obejmują:

Marka Szczegóły oferty

Ritchie Bros. Auctioneers

Oferujemy otwarte aukcje publiczne z licytowaniem na miejscu i online, a także inne usługi niezwiązane z aukcjami (np. RB Logistics, umowa prywatna, wycena, inspekcje)

IronPlanet

Oferujemy rynek dostępny tylko w wersji online z polecanymi cotygodniowymi otwartymi aukcjami online

Zapewniamy dostęp do platformy internetowej MarketPlace-E

Wspieramy rozwiązania branżowe GovPlanet, TruckPlanet i Salvage Sale oraz zapewniamy internetową platformę aukcyjną do wspierania licytacji online podczas wydarzeń sprzedażowych Kruse Energy and Leake Auction

Ponieważ do korzystania z tych konkretnych rozwiązań lub licytowania online wymagane jest konto IronPlanet, kategorie zebranych danych osobowych i źródła są takie same

Mascus

Prowadzimy internetowy rynek publicznych ofert dostępnych w Internecie lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej, na którym kupujący i sprzedający mogą zamieszczać reklamy i komunikować się między sobą na temat reklamowanego sprzętu

Kruse Energy

Oferujemy usługi aukcyjne i prywatne umowy dostosowane do branży energetycznej

Licytacja online jest obsługiwana przez internetową platformę akcji IronPlanet i wymaga konta IronPlanet

Leake

Oferujemy usługi aukcyjne dla branży motoryzacyjnej

Licytacja online jest obsługiwana przez internetową platformę akcji IronPlanet i wymaga konta IronPlanet

Poniższa lista opisuje przykłady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych według kategorii i źródła dla usług zbywania podstawowych aktywów. Znaczniki wyboru wskazują odpowiednie praktyki marki.

Należy pamiętać, że ponieważ licytacja online i sprzedaż w ramach umów prywatnych dla Kruse Energy i Leake Auction są umożliwiane, zarządzane i obsługiwane przez internetową platformę aukcyjną IronPlanet, licytatorzy i sprzedawcy (w przypadku prywatnej umowy) muszą najpierw utworzyć konto IronPlanet. W związku z tym informacje gromadzone automatycznie (w tym za pomocą plików cookies lub innych podobnych narzędzi) określone w części „IronPlanet” na poniższej liście dotyczą w równym stopniu oferentów oraz kupujących online Kruse i Leake.

Kategoria: Dane rejestracyjne konta

Opis:

Dane identyfikujące daną osobę - imię i nazwisko, tytuł, status zatrudnienia, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, hasło do konta, a w niektórych przypadkach numery dokumentów tożsamości (prawo jazdy, paszport, dowód osobisty lub dokument stanowy lub numer ubezpieczenia społecznego), wiek, obywatelstwo, numery identyfikacji podatkowej i podpis

Źródła:

Dane osobowe podawane przy zakupie lub sprzedaży na aukcji lub w drodze prywatnej sprzedaży, zakup usług o wartości dodanej (wyceny, inspekcje, wysyłka, logistyka lub naprawa i odnowa), tworzenie lub aktualizacja konta lub inna interakcja z nami

Informacje od współpracowników lub partnerów biznesowych, którzy dodają Państwa do swojego konta online

Dane osobowe zawarte w dowodach własności pojazdów silnikowych i innych dokumentach rejestracyjnych sprzętu, które obsługujemy w transakcji

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Źródła:

Dane osobowe podawane przy publikacji reklam na rynku, wysyłaniu zapytania o przedmiot sprzedawcy, rejestracji konta lub w innego rodzaju interakcji z nami.

Informacje z Państwa firmy publikującej reklamy sprzętu na rynku

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Źródło:

Informacje od zewnętrznych dostawców danych biznesowych lub z publicznie dostępnych źródeł w celu uzupełnienia danych na temat naszych potencjalnych oraz rokujących klientów.

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Opis:

Dane potrzebne do ukończenia kontroli przez US Federal System for Award Management and an End User Certificate ułatwiające przekazanie aktywów osobie spoza Departamentu Obrony USA - imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego lub inny osobisty numer identyfikacyjny, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer telefonu, adres, cel zakupu, podpis i, w stosownych przypadkach, rola jako oficera, partnera lub agenta u nabywcy

Źródło:

Informacje podawane przez osoby ze Stanów Zjednoczonych przy rejestracji konta w celu licytacji i przy zakupie niektórych urządzeń GovPlanet

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Opis:

Numer ubezpieczenia społecznego wraz z innymi informacjami identyfikującymi na formularzach zwolnień podatkowych

Źródło:

Dane osobowe podawane przy powoływaniu się na zwolnienie podatkowe przy zakupach jednoosobowej działalności gospodarczej

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Kategoria: Dane transakcyjne

Opis:

Dane dotyczące własnych ofert, aukcji, zakupów lub sprzedaży podczas transakcji

Źródła:

Dane osobowe podawane przy umieszczaniu na liście, kupowaniu lub sprzedaży na aukcji lub prywatnej sprzedaży, kupowaniu usług o wartości dodanej, innego rodzaju interakcjach z nami

Informacje zbierane automatycznie podczas korzystania z naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych i usług internetowych w celu licytacji lub zakupu

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Źródło:

Informacje z innych rozwiązań obsługiwanych przez członków grupy spółek Ritchie Bros.

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Opis:

Dane dotyczące zakupu przez Internet biletów na nasze imprezy aukcyjne

Źródło:

Informacje od naszych zewnętrznych dostawców usług zarządzających sprzedażą biletów na nasze imprezy i przetwarzających płatności za bilety

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Kategoria: Dane dotyczące płatności

Opis:

Informacje bankowe (numery kont i szczegóły płatności) oraz dane karty kredytowej niezbędne do przetworzenia kaucji lub transakcji licytowanej

Źródło:

Dane osobowe podawane przy umieszczaniu na liście, kupowaniu lub sprzedawaniu na aukcji lub w drodze prywatnej sprzedaży, kupowaniu usługi o wartości dodanej, tworzeniu lub aktualizowaniu konta lub innego rodzaju interakcji z nami.

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Opis:

Informacje o płatnościach (numery kont i szczegóły płatności) oraz informacje o karcie kredytowej niezbędne do przetwarzania zamówień usług reklamowych lub innych usług

Źródło:

Dane osobowe podawane przy publikacji reklamy na rynku lub zawieraniu umowy.

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Kategoria: Dane dotyczące wysyłki i logistyki

Opis:

Wysyłka, fakturowanie i inne informacje podawane w związku z zakupem lub wysyłką środka trwałego, a także informacje wymagane na listach przewozowych lub odprawie celnej (takie jak numery identyfikacji podatkowej lub inne numery identyfikacyjne)

Źródło:

Dane osobowe podawane przy umieszczaniu na liście, kupowaniu lub sprzedawaniu na aukcji lub prywatnej sprzedaży, kupowaniu usługi o wartości dodanej lub innego rodzaju interakcji z nami.

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Kategoria: Preferencje branżowe, zainteresowania i dane zwrotne

Opis:

Dane dotyczące zainteresowań branżowych i sprzętowych oraz preferencji lub aktywów które chcecie Państwo wycenić lub sprzedać, przy wypełnieniu formularza internetowego, współpracy z nami w mediach społecznościowych lub na targach, lub uczestniczenia w ankietach, wysyłaniu opinii zwrotnych, uczestniczenia w naszej społecznościowej internetowej platformie dyskusyjnej, konkursach i grupach zainteresowań

Źródło:

Dane osobowe podawane podczas interakcji z nami

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Kategoria: Dane obsługi klienta

Opis:

Informacje dotyczące zapytań dotyczących usług, rozwiązywania sporów oraz, w stosownych przypadkach, zarejestrowanych połączeń z obsługą klienta

Źródło:

Dane osobowe podawane podczas interakcji z nami

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Kategoria: Dane odwiedzającego i dziennika zdarzeń

Opis:

Dane zebrane w związku z wejściem do naszych fizycznych biur lub witryn aukcyjnych lub w przypadku incydentu (kolizja pojazdu silnikowego, obrażenie ciała lub zdarzenie środowiskowe), w którym Państwo uczestniczycie lub którego jesteście Państwo świadkiem na miejscu

Źródło:

Dane osobowe podawane podczas odwiedzania naszych biur lub stron aukcyjnych

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

GovPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Kategoria: Dane z telewizji przemysłowej

Opis:

Materiały wideo z telewizji przemysłowej w naszych fizycznych biurach i lokalizacjach

Źródło:

Dane osobowe gromadzone automatycznie podczas odwiedzania naszych fizycznych biur i witryn

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

GovPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Kategoria: Dane o użytkowaniu konta online

Opis:

Dane generowane poprzez podejmowane przez Państwa działania, które są powiązane z kontem internetowym, na przykład podczas tworzenia list obserwowanych lub zapisanych wyszukiwań, inwentaryzacji lub wyników wyszukiwania, zmiany preferencji komunikacyjnych i marketingowych, rejestracji w celu licytacji lub wejścia na internetowy system aukcyjny Ritchie Bros, niezależnie od tego czy dokonujecie Państwo licytacji czy też nie (w tym numery przypisane licytującym, kwoty licytacji, wygrywające oferty) lub rejestracji w celu uzyskania uprawnień do licytowania na rynku IronPlanet

Źródło:

Informacje zbierane automatycznie podczas przeglądania lub logowania się do naszej strony internetowej, korzystania z naszych aplikacji mobilnych i usługi internetowej

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Źródło:

Informacje zebrane przez naszego dostawcę usług aukcyjnych w trybie online w naszym imieniu

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Kategoria: Dane geolokalizacyjne

Opis:

Dane geolokalizacyjne, w tym dane z urządzenia mobilnego, w sytuacji włączania korzystania z usług lokalizacyjnych w ustawieniach urządzenia lub w aplikacji

Źródło:

Informacje z Państwa urządzenia gromadzone automatycznie podczas przeglądania lub logowania się do naszej witryny, korzystania z naszych aplikacji mobilnych i usług internetowych za pomocą plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i podobnych narzędzi

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Kategoria: Dane połączenia urządzenia

Opis:

Dane połączeń z komputerem i innymi urządzeniami, takie jak statystyki wyświetleń strony, ruch danych do i ze stron internetowych, adres odwołania URL, Państwa adres IP, czasy dostępu, przeglądarka, ustawienia języka i informacje z dziennika serwera WWW

Źródło:

Informacje z Państwa urządzenia zbieramy automatycznie podczas przeglądania lub logowania się na naszej stronie internetowej, korzystania z naszych aplikacji mobilnych i usług internetowych, a w niektórych przypadkach za pomocą plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i podobnych narzędzi

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Opis:

Model lub typ urządzenia, system operacyjny, wersja, typ i ustawienia przeglądarki, identyfikator urządzenia lub indywidualny identyfikator urządzenia, identyfikator reklamy, identyfikator pliku cookies lub adres IP, z którego urządzenie uzyskało dostęp do naszych usług

Źródło:

Informacje z Państwa urządzenia gromadzone automatycznie podczas przeglądania lub logowania do naszej witryny, korzystania z naszych aplikacji mobilnych i usług internetowych za pomocą plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i podobnych narzędzi

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Źródło:

Informacje zebrane przez naszego dostawcę usług w zakresie podpisu elektronicznego w naszym imieniu podczas przetwarzania dokumentów umownych i powiązanych przesyłanych przez Państwa

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Kategoria: Dane dotyczące aktywności online

Opis:

Nasze strony odwiedzane przez Państwa, czas dostępu, częstotliwość i czas trwania odwiedzin, klikane linki lub inne działania podejmowane w ramach korzystania z witryny lub aplikacji mobilnej

Source:

Informacje gromadzone automatycznie podczas przeglądania lub logowania się do naszej witryny, korzystania z naszych aplikacji mobilnych i usług internetowych za pomocą plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i podobnych narzędzi

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Opis:

Informacje o Państwa działaniach i interakcjach związanych ze sponsorowanymi lub polecanymi treściami reklamowymi lub naszymi e-mailami marketingowymi, takimi jak pokazane Państwu reklamy, czas i miejsce ich pokazania oraz fakt kliknięcia i podjęcia jakichkolwiek dalszych działań, takich jak wypełnienie formularza internetowego lub wykonanie telefonu do sprzedawcy z wykorzystaniem Mascus w zapytaniem o jego sprzęt.

Źródło:

Informacje od naszych dostawców usług reklamowych i analitycznych zbierane automatycznie podczas przeglądania lub logowania się na naszej stronie internetowej, korzystania z naszych aplikacji mobilnych i usług internetowych za pomocą plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i podobnych narzędzi

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Źródło:

Informacje gromadzone przez naszego dostawcę usług analizy połączeń telefonicznych w naszym imieniu, w przypadku dzwonienia do nas pod numer telefonu (wyświetlane na przykład na naszych marketingowych stronach docelowych lub formularzach internetowych)

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

Źródło:

Informacje zbierane przez naszego dostawcę usług analizy połączeń telefonicznych w naszym imieniu, w przypadku dzwonienia do sprzedawcy na numer telefonu podany na stronie z listą reklam

Ritchie Bros. Auctioneers

IronPlanet

Mascus

KruseEnergy

Leake

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat gromadzenia danych za pomocą plików cookies, sygnałów nawigacyjnych w sieci web i podobnych narzędzi podczas interakcji z naszymi usługami cyfrowymi, takimi jak komunikacja na stronie internetowej lub komunikacja drogą elektroniczną, interakcja z reklamami lub inicjowanie określonych połączeń telefonicznych, proszę przejść do sekcji „Pliki cookies i podobne technologie oraz preferencje” poniżej.

Wiążemy lub łączymy gromadzone przez nas dane osobowe z informacjami, które otrzymujemy z innych źródeł wskazanych w powyższej tabeli. Tam, gdzie otrzymujemy dane od stron trzecich, staramy się potwierdzić, że informacje zostały zebrane i ujawnione nam zgodnie z prawem.

Inne rozwiązania technologiczne IronPlanet - Marketplace Direct, Super Marketplace Direct i GovPlanet Direct - wspierają bezpośrednie rynki zbytu niektórych naszych klientów korporacyjnych i rządowych. Aby uczestniczyć w ich internetowych wydarzeniach sprzedażowych, musicie posiadać Państwo konto IronPlanet. Nie zajmujemy się wymianą funduszy ani w żaden inny sposób nie uczestniczymy w finalizowaniu jakichkolwiek transakcji między Państwem a naszymi bezpośrednimi klientami. Informacje dotyczące Państwa aktywności związanej z licytacją - nazwa użytkownika, lokalizacja, składane oferty - jako użytkownik ich bezpośredniego rynku są gromadzone i udostępniane naszym klientom do użytku i i przetwarzania zgodnie z ich odpowiednimi politykami prywatności. Jako dostawca usług nie wykorzystujemy tych informacji do własnych celów komercyjnych, innych niż do świadczenia usług hostingu i zarządzania funkcjonalnościami rynków dla naszych klientów. Jeśli macie Państwo obawy dotyczące wykorzystania i przetwarzania informacji przez tych klientów, proszę  skontaktować się z nimi bezpośrednio.

Mascus zapewnia również narzędzia dla profesjonalistów, które pomagają w zarządzaniu zapasami, zrozumieniu rynku używanego sprzętu, publikowaniu ofert na rynku aukcji internetowych Mascus i docieraniu do większej liczby odbiorców będących kupującymi. Narzędzia Mascus dla profesjonalistów są częścią pakietu narzędzi oferowanych pod marką Ritchie Bros. Asset Solutions. Systemy Mascus wspierają te narzędzia dla naszych profesjonalnych klientów. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych podczas interakcji z tymi narzędziami, należy zapoznać się z poniższą sekcją Ritchie Bros. Asset Solutions.

3.2 Inne usługi związane ze zbyciem aktywów

Nasze inne usługi związane ze zbyciem aktywów obejmują:

Ritchie Bros. Asset Solutions

Ritchie Bros. Asset Solutions (RBAS) to zestaw narzędzi - oparty na chmurze system zarządzania zapasami (IMS), zarządzane i hostowane niestandardowe sklepy internetowe, aplikacje mobilne do kontroli i zarządzania zapasami, narzędzia marketingowe i moduł analizy danych - które udostępniamy naszym klientom OEM, korporacyjnym i rządowym na zasadzie subskrypcji. Narzędzia są skonfigurowane do użytku przez użytkowników końcowych naszych klientów - zarówno dla ich pracowników i pozostałego personelu, jak i zainteresowanych nabywców ich sprzętu.

Jeśli jesteście Państwo klientem RBAS, Państwa użytkownicy końcowi muszą zrozumieć, w jaki sposób Państwo (oraz my) zbieramy i przetwarzamy ich dane osobowe. W związku z tym, jeśli korzystacie Państwo z niestandardowego sklepu internetowego lub aplikacji mobilnej, wyrażacie Państwo zgodę na opublikowanie aktualnej i dokładnej informacji o prywatności na tych narzędziach, która jest zgodna z przepisami obowiązującymi w Państwa firmie. Zobowiązujecie się również Państwo uzyskać zgodę użytkowników końcowych na wykorzystanie i dostęp do ich danych osobowych przez nas i inne osoby trzecie.

Z wyjątkiem przypadków wskazanych poniżej, informacje o użytkownikach końcowych korzystających z narzędzi RBAS są gromadzone i przetwarzane przez nas jako podmiot przetwarzający w imieniu naszego klienta, w którym to przypadku postępujemy zgodnie z instrukcjami lub zgodnie z zezwoleniami naszego klienta lub jego upoważnionych wewnętrznych użytkowników końcowych. Nie wykorzystujemy przechowywanych przez nas danych osobowych o użytkownikachkońcowych, którzy wchodzą w interakcje z Państwa niestandardowym sklepem internetowym, aby niezależnie się z nimi kontaktować lub dokonywać sprzedaży na ich rzecz. Jeśli jesteście Państwo użytkownikiem końcowym i macie pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania informacji na Państwa temat, proszę zapoznać się z polityką prywatności udostępnioną przez naszego klienta (który może być Państwa pracodawcą) za pośrednictwem odpowiedniego narzędzia RBAS.

Jeśli jesteście Państwo przedstawicielem naszego klienta korporacyjnego lub rządowego, który subskrybuje usługi, zbieramy informacje biznesowe na Państwa temat, aby ustanowić i utrzymać nasze relacje z naszym klientem jako dostawcą usług (np. obsługa klienta i fakturowanie).

Zbieramy również dane uwierzytelniające użytkowników końcowych IMS i interakcje z IMS w celu monitorowania, rejestrowania, analizowania i testowania bezpieczeństwa systemów, sieci, baz danych i aplikacji obsługujących IMS oraz w celu zapewnienia wypełniania przez klienta naszych postanowień umownych. Używamy również tych danych z interakcji do monitorowania i poprawy ogólnej wydajności i użyteczności IMS, takich jak ulepszone funkcje, układ GUI i szybkość reakcji strony.

Informacje i dane gromadzone przez nas poprzez zarządzanie narzędziami RBAS będą wykorzystywane w razie potrzeby do wypełnienia naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych.

Ritchie Bros. Financial Services

Usługi finansowe Ritchie Bros. ułatwiają finansowanie i leasing dla klientów aukcyjnych oraz innych właścicieli i dealerów sprzętu polecanych przez nasze sieci partnerskie. Nie oferujemy produktów finansowych dla celów osobistych, rodzinnych ani domowych. Gromadzone dane osobowe obejmują:

Kategoria informacji Opis Źródło (-a)

Dane aplikacji i tożsamości

Dane, które identyfikują Państwa jako przełożonego lub gwaranta wnioskodawcy biznesowego - imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, płeć, numer ubezpieczenia społecznego lub numer ubezpieczenia, numery telefonów, adres e-mail, typ własności i udział w firmie wnioskodawcy, rejestry akcjonariuszy i członków.

Dane osobowe podawane przez Państwo przy ubieganiu się o produkty finansowe lub ubezpieczeniowe, pytania o zatwierdzenie lub odrzucenie kredytu lub wchodzenie w innego rodzaju interakcje z naszymi osobami zarządzającymi klientami.

Informacje od zewnętrznych dostawców danych biznesowych i publicznie dostępnych źródeł w celu przekazania ich klientom i potencjalnym klientom.

Dane aplikacji i tożsamości

Dokumenty identyfikacyjne, w tym prawa jazdy, paszporty lub inne dokumenty rządowe (np. ubezpieczenie społeczne lub karta bezpieczeństwa)

Dane osobowe podawane przy składaniu wniosku o produkty finansowe lub ubezpieczeniowe lub wchodzeniu w innego rodzaju interakcje z naszymi osobami zarządzającymi klientami.

Dane kredytowe i finansowe

Bieżące i historyczne informacje finansowe, w tym zeznania podatkowe, zawiadomienia o wycenie, nieważne kontrole, szacunki wartości netto i sprawozdania finansowe

Dane osobowe podawane przy składaniu wniosku o produkty finansowe lub ubezpieczeniowe lub przy wchodzeniu w innego rodzaju interakcje z naszymi osobami zarządzającymi klientami.

Dane kredytowe i finansowe

Raporty biura kredytowego i inne informacje kredytowe

Informacje od agencji informacji kredytowej i / lub kredytodawców

Dane dotyczące zatwierdzenia pożyczki

Dane dotyczące zatwierdzenia kredytu (np. kwota do sfinansowania przez partnera pożyczkodawcę) oraz inne dane związane z realizacją transakcji pożyczki z partnerem pożyczkodawcą (np. dokumenty dotyczące finansowania)

Informacje podawane podczas przeprowadzania transakcji finansowania

Informacje otrzymane od partnera pożyczkodawcy podczas procesu realizacji

 


Dane dotyczące preferencji branżowych, zainteresowań i informacji zwrotnych

Dane dotyczące zainteresowań i preferencji branżowych i sprzętowych, aktywów, które zamierzacie Państwo kupić, struktury działalności oraz potrzeb finansowych lub leasingowych

Informacje podawane podczas składania wniosku o produkty finansowe lub ubezpieczeniowe lub wchodzenia w innego rodzaju interakcje z naszymi osobami zarządzającymi klientami.

Dane o użytkowaniu konta online

Dane użytkownika (np. informacje o koncie, podjęte działania) dotyczące użytkownika, który tworzy listę obserwacyjną na aukcji Ritchie Bros lub na stronie IronPlanet

Informacje pochodzące z innych rozwiązań obsługiwanych przez członków grupy spółek Ritchie Bros.

Główne dane z aukcji

Dane dotyczące podmiotu, który wygrał licytację oraz podmiotu, który zajął drugie miejsce w licytacji (np. imię i nazwisko / nazwa, dane kontaktowe, licytacja i zakup sprzętu, cena) dla nabywców aukcyjnych i oferentów z innych rozwiązań obsługiwanych przez członków grupy spółek Ritchie Bros.

Informacje z innych rozwiązań obsługiwanych przez członków grupy spółek Ritchie Bros.

Główne dane z odniesienia

Informacje kontaktowe na temat głównego finansowania oraz informacje branżowe

Informacje od wiodących zewnętrznych partnerów polecających (na przykład wydawców, którzy reklamują i promują nasze usługi)

Dane o aktywności online

Strony internetowe i formularze przeglądane lub przesyłane, czas wejścia na stronę lub do formularza, częstotliwość i czas przeglądania, klikane linki lub inne działania podejmowane w ramach korzystania z witryny lub interakcji z naszym adresem e-mail

Informacje z Państwa urządzenia gromadzone automatycznie podczas przeglądania stron aukcyjnych IronPlanet lub licytatorów Ritchie Bros lub podczas wypełniania formularza internetowego za pomocą plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i podobnych narzędzi.

Dane o aktywności online

Informacje o Państwa działaniach i interakcjach ze sponsorowanymi lub polecanymi treściami reklamowymi lub naszymi e-mailami marketingowymi, takimi jak reklamy, które zostały Państwu pokazane, czas i miejsce ich pokazania oraz fakt kliknięcia lub podjęcia jakichkolwiek dalszych działań, takich jak wypełnienie formularza internetowego lub dodanie sprzętu do lista obserwacyjnej.

Informacje od naszych dostawców usług reklamowych i analitycznych zbierane automatycznie podczas przeglądania sprzętu lub logowania na stronach aukcyjnych IronPlanet lub Ritchie Bros lub interakcji z naszymi wiadomościami e-mail za pomocą plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i podobnych narzędzi

Dane połączenia urządzenia

Model lub typ urządzenia, system operacyjny, wersja, typ i ustawienia przeglądarki, identyfikator urządzenia lub indywidualny identyfikator urządzenia, identyfikator reklamy, identyfikator pliku cookies i adres IP, z którego urządzenie uzyskało dostęp do naszych usług

Informacje z Państwa urządzenia gromadzone automatycznie podczas przeglądania lub logowania się na strony IronPlanet lub Ritchie Bros Auctioneers przy użyciu plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i podobnych narzędzi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat gromadzenia danych za pomocą plików cookies, sygnałów nawigacyjnych i podobnych narzędzi podczas interakcji z Ritchie Bros. Auctioneers lub witryną IronPlanet, naszymi niestandardowymi formularzami internetowymi lub komunikacją e-mail, należy sprawdzić poniższą sekcję „Pliki cookies i podobne technologie oraz Państwa preferencje”.

Wiążemy lub łączymy gromadzone przez nas dane osobowe z informacjami, które otrzymujemy z innych źródeł wskazanych w powyższej tabeli. Tam, gdzie otrzymujemy dane od stron trzecich, staramy się potwierdzić, że informacje zostały zebrane i ujawnione nam  zgodnie z prawem.

4. Cele i podstawa prawna przetwarzania informacji

Używamy Państwa danych osobowych do różnych celów biznesowych i innych celów oraz zgodnie z różnymi prawnymi podstawami przetwarzania. Używamy zebranych informacji, aby przede wszystkim dostarczać rozwiązania i usługi, odpowiadać na prośby o nasze rozwiązania i usługi, chronić nasze prawa i prawa innych osób, zapewniać spersonalizowane cyfrowe reklamy i marketing, zapewniać obsługę klienta, wykrywać, zapobiegać, ograniczać i badać oszukańcze lub nielegalne działania oraz komunikować się z Państwem na temat konta oraz naszych rozwiązań i usług. Proszę zapoznać się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o przykładach naszych celów przetwarzania.

4.1 W jakich celach przetwarzamy informacje

Opis celu przetwarzania Podstawa prawna Kategorie przetwarzanych informacji Kategorie odbiorców

Aby przygotować umowę z Państwem lub Państwa podmiotem gospodarczym na produkty i usługi w celu jej podpisania i przesłania Państwu do podpisania

 • Zawarcie lub realizacja umowy

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane dotyczące płatności
 • Dane dotyczące wysyłki i logistyki

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Zewnętrzni profesjonalni dostawcy usług
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.

W celu publikowania i promowania Państwa aktywów, list i powiązanych treści na stronach internetowych, rynkach lub w aplikacjach rozwiązań wielokanałowych Ritchie Bros lub u współpracujących wydawców i reklamodawców zewnętrznych

 • Zawarcie lub realizacja umowy

 • Dane transakcji
 • Dane dotyczące wysyłki i logistyki

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.
 • Zewnętrzni operatorzy stron internetowych, aplikacji, usług i narzędzi

Aby zarejestrować Państwa dla celów osobistej licytacji na aukcji na żywo i przypisać Państwu numer licytacji; aby zatwierdzać i monitorować limity licytacji lub przywileje dotyczące naszych rozwiązań transakcyjnych (w tym na GovPlanet po przeprowadzeniu sprawdzenia w US Federal System for Award Management); oraz aby przetwarzać kaucje związane z licytacją lub upoważnienia w sytuacji, w której jest to wymagane po przeprowadzeniu weryfikacji tożsamości i adresu oraz sprawdzeniu karty kredytowej

 • Zawarcie lub realizacja umowy
 • Uzasadnione interesy

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane dotyczące płatności
 • Dane o użytkowaniu konta online

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.
 • Zewnętrzni operatorzy stron internetowych, aplikacji, usług i narzędzi

Aby utworzyć konto online, które umożliwia Państwu i innym osobom dodanym do Państwa konta dostęp do naszych stron internetowych, aplikacji i innych narzędzi w różnych rozwiązaniach Ritchie Bros., w tym na platformie licytacji online i aplikacjach mobilnych

 • Zawarcie lub realizacja umowy

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane dotyczące płatności

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.

Aby umożliwić i przeprowadzać z nami transakcje aukcyjne online i offline, w tym bardziej efektywnie przetwarzać świadectwa własności pojazdów silnikowych lub przekazywać sprzęt wymagający wpisu do rejestrów krajowych, pobierać i uiszczać opłaty lub należne kwoty (w tym udowodnienie łańcucha własności aktywów nabywcy w celu ułatwienia pożyczkodawcy finansowania sprzedaży na aukcji), przetwarzania płatności (w tym przetwarzania zwolnień i zwrotów podatków) oraz łączenia sprzedawców i kupujących na rynku IronPlanet w celu ułatwienia odbioru i wydania przedmiotów (w tym w przypadkach zakończonych, nieudanych lub anulowanych transakcji) lub w celu połączenia reklamodawców z rynku Mascus i zainteresowanych kupujących w celu ułatwienia ewentualnej transakcji

 • Zawarcie lub realizacja umowy
 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane transakcji
 • Dane dotyczące płatności
 • Dane dotyczące wysyłki i logistyki
 • Dane o użytkowaniu konta online

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.
 • Kupujący i sprzedający na platformach IronPlanet
 • Reklamodawcy na rynku Mascus

W celu świadczenia usług związanych z aukcjami i wartością dodaną, w tym dokonywania ocen lub inspekcji, organizowania transportu i ubezpieczenia Państwa aktywów lub przedłużonych gwarancji, pomocy w eksporcie i imporcie aktywów, przechowywania Państwa aktywów, ułatwiania naprawy i renowacji aktywów z naszymi usługodawcami

 • Zawarcie lub realizacja umowy

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane transakcji
 • Dane dotyczące wysyłki i logistyki

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.
 • Zewnętrzni operatorzy stron internetowych, aplikacji, usług i narzędzi

Aby umożliwić Państwu korzystanie z niektórych usług (naszych lub współpracującej strony trzeciej) lub udostępnić funkcjonalność naszych aplikacji i narzędzi internetowych na żądanie, w tym w celu przetwarzania danych geolokalizacyjnych w celu dostarczenia wyników wyszukiwania opartych na lokalizacji podczas korzystania z aplikacji mobilnych

 • Zgoda
 • Zawarcie lub realizacja umowy

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane transakcji
 • Dane dotyczące wysyłki i logistyki
 • Dane o użytkowaniu konta online
 • Dane geolokalizacyjne

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.
 • Zewnętrzni operatorzy stron internetowych, aplikacji, usług i narzędzi

W celu przeprowadzenia kontroli kredytowej poprzez uzyskiwanie raportów kredytowych i innych informacji kredytowych dla oceny wiarygodności kredytowej i ułatwienia dokonywania zatwierdzeń kredytowych lub leasingu lub finansowania aktywów u naszych partnerów pożyczających

 • Consent

 • Dane aplikacji i tożsamości
 • Dane kredytowe i finansowe
 • Dane transakcji

 • Zewnętrzni operatorzy stron internetowych, aplikacji, usług i narzędzi, z którymi współpracujemy
 • Partnerzy w zakresie pożyczek i produktów finansowych, z którymi współpracujemy w celu zapewnienia finansowania i leasingu produktów i usług

Aby komunikować się z Państwem, bezpośrednio lub za pośrednictwem współpracującej strony trzeciej, na temat:

 • problemów z kontem iostrzeżeń - np. rozstrzygania sporów, innych elementów obsługi klienta, żądań dotyczących prywatności danych, wydarzeń związanych z cyberbezpieczeństwem
 • funkcjonalności usługi - np. awarii, zapisanych wyszukiwań, pozycji z listy obserwowanych, braku zapytania kupującego na Mascus i alertów reklamowych
 • transakcji - np. przesyłek, wykazów, sprzedaży, zakupów, wycofywania powiadomień od producentów i sprzedawców oryginalnego sprzętu (OEM)
 • zabezpieczenia marketingowego - np. wiadomości e-mail od członków grupy Ritchie Bros. o wydarzeniach sprzedażowych, sprzęcie, wydarzeniach i innych ofertach Ritchie Bros., wielu rozwiązaniach
 • badań - np. sondaży lub ankiet
 • promocji - np. rozmów telefonicznych na temat dostępnego sprzętu lub innych przedmiotów na sprzedaż lub w celu zaoferowania finansowania lub leasingu produktów i usług oferowanych przez Ritchie Bros. Financial Services lub innych dostawców usług finansowych
za pośrednictwem wiadomości e-mail, połączeń telefonicznych, poczty, powiadomień lub innych wiadomości (np. SMS lub WhatsApp), zgodnie z wszelkimi przekazanymi nam zezwoleniami w stosownych przypadkach

 • Zawarcie lub realizacja umowy
 • Uzasadnione zainteresowanie
 • Zgoda
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Dane rejestracyjne konta
 • Główne dane z odniesienia
 • Główne dane aukcji
 • Dane transakcji
 • Dane o użytkowaniu konta online
 • Dane obsługi klienta
 • Dane dotyczące preferencji branżowych, zainteresowań i informacji zwrotnych

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.
 • Zewnętrzni operatorzy stron internetowych, aplikacji, usług i narzędzi
 • OEM i ich dealerzy

W celu prowadzenia badań i ankiet, gromadzenia informacji zwrotnych, ułatwiania udziału w konkursach i loterii, tworzenia zabezpieczeń marketingowych na podstawie wizerunku lub referencji

 • Uzasadnione zainteresowanie
 • Zgoda

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane dotyczące preferencji branżowych, zainteresowań i informacji zwrotnych
 • Dane o aktywności online
Dane do badań i ankiet są zbierane i odznaczane do dalszego wykorzystania po zebraniu

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.

Aby chronić nasze prawa, reputację, bezpieczeństwo i własność osób trzecich, w tym:

 • rejestrując i analizując nagrania telewizji przemysłowej naszych fizycznych biur i witryn aukcyjnych, oraz
śledząc danych uczestników i inne osoby odwiedzające nasze strony aukcyjne (np. w celu kontroli lub transportu aktywów)

 • Zawarcie lub realizacja umowy
 • Uzasadnione zainteresowanie

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane transakcji
 • Dane obsługi klienta
 • Dane odwiedzającego i dziennika zdarzeń
 • Dane z telewizji przemysłowej

 • Organy ścigania, sądy, organy lub agencje rządowe, organy publiczne
 • Zewnętrzni profesjonalni dostawcy usług
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.

Aby uczestniczyć w postępowaniach prowadzonych przez sądy, agencje publiczne lub organy, organy ścigania lub inne organy publiczne, jeżeli istnieje prawny obowiązek w tym zakresie lub jeśli zasadnie uznamy, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu ograniczenia lub ścigania nielegalnej działalności

 • Przestrzeganie prawa
 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Wszystkie kategorie

 • Organy ścigania, sądy, organy lub agencje rządowe, organy publiczne
 • Zewnętrzni profesjonalni dostawcy usług
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.
 • Osoby trzecie biorące udział w postępowaniu sądowym

Aby zapobiegać oszustwom, naruszeniom bezpieczeństwa i innym zabronionym lub nielegalnym działaniom (np. praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), a także naruszaniu naszych kontaktów i innych polityk, w tym ocenie odpowiedniego ryzyka, na przykład:

 • wykorzystanie captchas lub weryfikacji numeru telefonu
 • monitorowanie aktywności na koncie
 • przeprowadzanie przeglądu globalnych list sankcji w celu zapobieżenia handlowi sprzętem lub innymi przedmiotami z krajami objętymi embargiem, wyznaczonymi osobami lub podmiotami
 • przegląd listu przewozowego i innej dokumentacji, aby upewnić się, że nabywcy aktywów za pośrednictwem naszych rozwiązań transakcyjnych nie przesyłają aktywów do krajów objętych embargiem

 • Przestrzeganie prawa
 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane aplikacji i tożsamości
 • Dane transakcji
 • Dane dotyczące płatności
 • Dane dotyczące wysyłki i logistyki
 • Dane o użytkowaniu konta online
 • Dane połączenia urządzenia

 • Organy ścigania, sądy, organy lub agencje rządowe, organy publiczne
 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych i profesjonalnych
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.
 • Osoby trzecie biorące udział w postępowaniu sądowym

Aby zastosować się do wezwań, nakazów lub innych procedur prawnych lub współpracować przy inspekcjach lub dochodzeniach rządowych lub władz publicznych lub agencji, lub aby chronić interesy strony trzeciej zaangażowanej w spory prawne, jeżeli prawnie uznamy, że ujawnienie informacji jest konieczne do uniknęcia poważnych niekorzyści


 • Przestrzeganie prawa
 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Wszystkie kategorie

 • Organy ścigania, sądy, organy lub agencje rządowe, organy publiczne
 • Zewnętrzni profesjonalni dostawcy usług
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.
 • Osoby trzecie biorące udział w postępowaniu sądowym

Aby monitorować i poprawiać bezpieczeństwo informacji w systemach, aplikacjach i narzędziach


 • Przestrzeganie prawa
 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Dane o użytkowaniu konta online
 • Dane geolokalizacyjne
 • Dane połączenia urządzenia

 • Zewnętrzni profesjonalni dostawcy usług
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.

Aby prowadzić pełną i dokładną dokumentację finansową naszych transakcji i rejestrów handlowych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa


 • Przestrzeganie prawa

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane transakcji
 • Dane dotyczące płatności

 • Zewnętrzni profesjonalni dostawcy usług
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.

Aby nagrywać rozmowy z obsługą klienta dla celów szkoleń wewnętrznych i rozwiązywania sporów


 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Dane obsługi klienta

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.

Aby analizować i rozwiązywać problemy z błędami, awariami lub wadami związanymi z naszymi systemami i aplikacjami w celu rozwiązania problemów lub poprawy komfortu użytkowania lub przetestowania korzystania z nowych usług, aplikacji lub narzędzi


 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Dane o użytkowaniu konta online
 • Dane połączenia urządzenia

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.

Aby spersonalizować, mierzyć jakość i sukces, dostarczać i ulepszać nasze e-maile, reklamy cyfrowe i treści w ofertach internetowych członków grupy spółek Ritchie Bros. lub stron trzecich w Internecie, w tym:

 • kontekstowa personalizacja na podstawie interakcji użytkownika z naszymi ofertami online lub po wzięciu pod uwagę innych informacji o użytkowniku
 • śledzenie połączeń kierowanych do nas w sprawie produktów i usług oraz łączenie ich z innymi interakcjami użytkownika z naszymi stronami internetowymi lub formularzami internetowymi
 • łączenie i analiza raportów wglądu z wykorzystaniem danych o historii transakcji użytkownika, wzorcach korzystania z naszych stron internetowych lub po połączeniu informacji użytkownika z danymi związanymi z korzystaniem z oferowanych przez nas usług (np. w celu zrozumienia rynku wtórnego sprzętu i opracowania nowych produktów, usług lub funkcji)
 • śledzenie wykorzystania stron internetowych Ritchie Bros. Auctioneers lub IronPlanet (takich jak tworzenie list obserwacyjnych sprzętu lub zapisanych wyszukiwań) oraz korzystanie z komunikacji e-mailowej lub aplikacji kredytowych online Ritchie Bros. Financial Services

 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Dane transakcji
 • Dane o użytkowaniu konta online
 • Dane połączenia urządzeniaa
 • Dane o aktywności online

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Członkowie rodzin korporacyjnych Ritchie Bros.

Aby śledzić, czy zostało skierowane zapytanie do sprzedawcy reklamującego aktywa na sprzedaż na rynku Mascus, aby analizować aktywność kupujących i łączyć ją z inną aktywnością internetową użytkownika na rynku, aby generować raporty wglądu kupującego i oceniać skuteczność reklam sprzedawców


 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Dane o użytkowaniu konta online
 • Dane połączenia urządzeniaa
 • Dane o aktywności online

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Reklamodawcy sprzedający Mascus

Aby ułatwić przestrzeganie przez sprzedawców obowiązków prawnych, w tym:

 • dostarczanie sprzedawcom z Kalifornii listy nabywców ich aktywów, aby ułatwić przestrzeganie wymogów prowadzenia dokumentacji przez California Air Resources Board
 • udostępnianie rządowym lub publicznym agencjom list oferentów dla ich aktywów, aby ułatwić przestrzeganie federalnych, stanowych lub miejskich przepisów, zasad lub polityk

 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane transakcji

 • Sprzedawcy aukcyjni
 • Władze lub agencje rządowe i organy publiczne

Aby ułatwić producentom OEM i ich dealerom zrozumienie rynku wtórnego ich sprzętu oraz komunikację z oferentami i nabywcami na wydarzeniach sprzedażowych Ritchie Bros Auctioneers i IronPlanet dotyczącą gwarancji, części oraz innych produktów i usług.


 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane transakcji

 • OEM i ich dealerzy

Aby analizować i generować potencjalnych oraz rokujących klientów usług finansowania i innych usług dla Ritchie Bros. Financial Services


 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane dotyczące potencjalnego klienta z aukcji
 • Dane o użytkowaniu konta online
 • Dane o aktywności online

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych
 • Ritchie Bros. Usługi finansowe

Aby ulepszyć, kategoryzować i uszeregować pod względem ważności potencjalnych klientów, rokujących klientów i wnioskodawców oraz ocenić ich na podstawie przewidywanej gotowości do składania ofert lub zakupu, rodzaju pożyczkobiorcy i wiarygodności kredytowej (w tym poprzez udostępnianie ograniczonych informacji nieosobowych zewnętrznym dostawcom usług specjalizującym się w gromadzeniu danych o kredytach biznesowych i dostarczanie raportów kredytowych dla firm)


 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Dane rejestracyjne konta
 • Dane dotyczące zatwierdzenia pożyczki
 • Dane o użytkowaniu konta online
 • Dane o aktywności online
 • Dane kredytowe i finansowe
 • Date dotyczące potencjalnego klienta ze skierowania
 • Dane dotyczące potencjalnego klienta z aukcji

 • Zewnętrzni dostawcy usług technicznych

Aby spełnić obowiązki audytowe wynikające z naszych ustaleń umownych z finansującymi podmiotami dostarczającymi skierowania


 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Date dotyczące potencjalnego klienta ze skierowania
 • Dane dotyczące zatwierdzenia pożyczki

 • Zewnętrzni operatorzy stron internetowych, aplikacji, usług i narzędzi, z którymi zawarliśmy umowę dotyczącą przekierowania

Aby zainicjować, przygotować i przeprowadzić zmianę biznesową, np. w przypadku połączenia z inną spółką, sprzedaży aktywów, wspólnego przedsięwzięcia, reorganizacji, upadłości lub przejęcia przez inną firmę, w tym w celu negocjacji i umożliwienia dochowania należytej staranności transakcji oraz planowania i realizacji działań integracyjnych


 • Uzasadnione interesy
 • Inne przypadki dozwolone przez prawo

 • Wszystkie kategorie

 • Inne podmioty w kontekście zmiany biznesowej

4.2 Udostępnianie danych producentom OEM i ich dealerom

Jak wspomniano powyżej, w przypadku złożenia oferty podczas imprezy sprzedaży Ritchie Bros Auctioneers lub IronPlanet, możemy udostępnić Państwa ofertę i dane kontaktowe producentowi OEM partii, którą Państwo licytujecie oraz dowolnemu dealerowi lub przedstawicielowi OEM na Państwa obszarze geograficznym, jeśli producent OEM lub dystrybutor / przedstawiciel zawarli z nami umowę. Nie wymieniamy tych informacji w zamian za pieniądze. Producenci OEM oraz ich dealerzy lub przedstawiciele wykorzystują te informacje, aby realizować swój uzasadniony interes polegający na zrozumieniu cyklu życia swoich urządzeń i rynku wtórnego ich sprzętu, w celu przekazywania Państwu informacji na temat swoich produktów i usług oraz w innych celach ujawnionych w ich polityce prywatności. Po ujawnieniu informacje te będą podlegać polityce prywatności producenta OEM lub sprzedawcy OEM oraz będą podlegać prawu jurysdykcji, w której producent OEM lub dystrybutor OEM przetwarza informacje. Proszę zapoznać się z poniższą sekcją „ Żądania związane z prywatnością i Państwa preferencje” w celu uzyskania informacji na temat możliwości rezygnacji z tego udostępniania oraz uzyskania informacji o producentach i dealerach OEM, którym informacje na Państwa temat zostały ujawnione w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę Państwa zapytania. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z sekcją „Często zadawane pytania dotyczące przetwarzania i udostępniania danych”.

4.3 Udostępnianie danych pomiędzy członkami rodziny korporacyjnej Ritchie Bros.

W trosce o nasze wspólne interesy zezwalamy na dostęp do danych osobowych pomiędzy członkami rodziny korporacyjnej Ritchie Bros. w celach zgodnych z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Jeżeli jest to dozwolone przez prawo, możecie Państwo otrzymywać informacje promocyjne i inne wiadomości od tych powiązanych członków rodziny. Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z sekcją „Często zadawane pytania dotyczące przetwarzania i udostępniania danych”. W zakresie, w jakim członkowie rodziny korporacyjnej Ritchie Bros. mają dostęp do Państwa danych osobowych, będą oni przestrzegać praktyk, które są co najmniej tak restrykcyjne, jak praktyki opisane w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

4.4 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Ritchie Bros. Auctioneers i IronPlanet używają zautomatyzowanych technologii decyzyjnych, aby pomóc w określeniu uprawnień użytkownika do licytowania oraz konieczności uiszczenia kaucji przed licytowaniem. Przetwarzanie to pomaga nam chronić nasze interesy i zapewnić uczciwość naszych aukcji oraz skutecznie podejmować decyzje o rozszerzeniu na Państwa umownego prawa do licytowania na aukcji. Nasza decyzja dotycząca przywilejów licytacyjnych lub kaucji może zostać zweryfikowana przez przedstawiciela działu obsługi klienta.

5. Przekazywanie poza granice kraju

Gromadzone przez nas dane są przesyłane na serwery baz danych zlokalizowane w różnych regionach, w tym w Kanadzie, krajach członkowskich UE, Serbii i Stanach Zjednoczonych. Ponadto, nasz personel i nasi zewnętrzni dostawcy usług, którym przekazujemy dane użytkownika w celach biznesowych, mogą również przechowywać i uzyskiwać dostęp (a w przypadku usługodawców - przekazywać dalej) dane osobowe w innych krajach. Kraje te mogą oferować inny poziom ochrony danych i mogą mieć inne zasady ochrony danych niż kraj zamieszkania. W niektórych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych zagranicznych jurysdykcjach mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do informacji na Państwa temat.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych informacje o osobach uprawnionych do ochrony na podstawie tych przepisów mogą być przekazywane z ich regionu do innych regionów tylko wtedy, gdy zostaną spełnione określone wymagania. Gdy przekazujemy Państwa dane osobowe spoza EOG lub Wielkiej Brytanii, bazujemy na różnych środkach w celu wsparcia przekazania zgodnie z prawem UE lub Wielkiej Brytanii, w zależności od przypadku. Ponieważ Komisja Europejska i rząd Wielkiej Brytanii uważają Kanadę za kraj zapewniający odpowiednią ochronę danych, informacje mogą być przekazywane z EOG lub Wielkiej Brytanii do Kanady. W innych przypadkach możemy polegać na rejestracji usługodawcy w EU-US Privacy Shield i Swiss-US Privacy Shield (w przypadku wysyłki do USA) i / lub środkach umownych w celu wymagania zabezpieczeń administracyjnych i technologicznych mających na celu ograniczenie zagrożenia nieautoryzowanego dostępu, wykorzystania lub ujawnienia informacji na Państwa temat (takich jak standardowe klauzule ochrony danych wydane lub zatwierdzone przez Komisję Europejską (2010/87/UE, 2001/497/WE lub 2004/915/WE). W przypadku jakichkolwiek pytań na temat przekazywania informacji pomiędzy członkami rodziny korporacyjnej Ritchie Bros. lub przekazywania do dostawców usług, prosimy o kontakt z nami.

6. Przechowywanie i usuwanie

My i nasi usługodawcy przechowujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub dla celów, o których użytkownik został w inny sposób powiadomiony. Zniszczymy lub zaciemnimy dane zgodnie z naszą polityką przechowywania i usuwania danych, chyba że będziemy zobowiązani do dłuższego przechowywania danych osobowych (tj. dla celów prawnych lub kontrolnych). Ogólnie rzecz biorąc, w Ritchie Bros. okresy przechowywania wynoszą 7 lat. Trwałe usunięcie danych może być trudne ze względu na wpływ na aplikacje i systemy. Tam, gdzie jest to prawnie dozwolone, możemy ograniczyć dalszy dostęp lub wykorzystanie danych zamiast ich usunięcia.

Okresy przechowywania różnią się w zależności od regionu, usługi lub produktu oraz obowiązującego prawa. Bierzemy pod uwagę następujące czynniki:

 • Czy informacje są niezbędne do świadczenia usługi lub wykonania produktu? Obejmuje to takie rzeczy, jak zawarcie umowy z Państwem, realizacja żądanej lub opłaconej usługi lub prowadzenie odpowiedniej dokumentacji biznesowej i finansowej.
 • Czy informacje są wrażliwe z natury?
 • Jakie istnieją obowiązki ustawowe, umowne lub podobne? Obejmuje to między innymi przechowywanie informacji w wyniku zobowiązań umownych lub z powodu spodziewanych lub toczących się sporów prawnych. Niektóre przepisy określają również wymagane okresy przechowywania niektórych informacji.
 • Jaki wpływ na integralność systemów i aplikacji będzie miało usunięcie informacji?

7. Bezpieczeństwo danych

Chociaż wdrażamy uzasadnione środki administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony informacji, które przekazujecie nam Państwo lub które zbieramy online i offline przed utratą, kradzieżą i nieautoryzowanym użyciem, ujawnieniem lub modyfikacją, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa. Żadna transmisja przez Internet, e-mail lub aplikację mobilną nie jest nigdy w pełni bezpieczna ani wolna od błędów, a także zapory ogniowe i fizyczne ograniczenia dostępu nie są nieprzeniknione.

Jeśli uważacie Państwo, że Państwa konto zostało wykorzystane w niewłaściwy sposób, proszę o kontakt z nami pod adresem customercare@ritchiebros.com.

8. Żądania związane z prywatnością i Państwa preferencje

Możecie poprosić Państwo o wykonanie praw przysługującym osobom, których dotyczą dane, opisanych w tej części, korzystając z naszego dedykowanego formularza kontaktowego dotyczącego prywatności. Można również wysłać korespondencję do Ritchie Bros., Attn: Data Privacy Office, 9500 Glenlyon Parkway, Burnaby, British Columbia, Canada, V5J0C6 lub zadzwonić do naszej grupy obsługi klienta.

Mieszkańcy Kalifornii .Jeśli mieszkacie Państwo w Kalifornii, należy zapoznać się z naszą stroną Ujawnienie informacji poufnych w stanie ,aby uzyskać szczegółowe informacje na temat Państwa praw do prywatności w Kalifornii.

Dostęp do informacji. W niektórych jurysdykcjach obowiązujące przepisy zapewniają prawo do otrzymywania informacji i żądania dostępu do przechowywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Na przykład w przypadku osób uprawnionych do skorzystania z praw wynikających z RODO, możecie Państwo poprosić o informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanego okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane, istnienia prawa do żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wszelkich dostępnych informacji dotyczących źródła danych osobowych (jeżeli dane te nie zostały pobrane od Państwa), istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, znaczących informacji na temat tych danych. Dostęp do informacji może podlegać pewnym wyjątkom.

Sprostowanie niedokładnych lub niekompletnych danych. Możecie Państwo poprosić nas o poprawienie niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych, dotyczących Państwa osoby. W przypadku niektórych usług możecie również Państwo skorzystać ze strony profilu konta online, aby przeglądać i edytować niektóre dane osobowe.

Możliwość przenoszenia danych. W przypadku osób posiadających prawa wynikające z RODO możecie Państwo poprosić nas o przekazanie powierzonych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i / lub poprosić nas o przekazanie tych informacji innemu usługodawcy (jeżeli jest to technicznie wykonalne).

Usunięcie danych. Możecie Państwo poprosić o usunięcie danych osobowych i dezaktywację Państwa konta użytkownika. Uwaga: w zależności od obowiązującego prawa mogą obowiązywać wyłączenia i ograniczenia. W niektórych przypadkach nie usuwamy danych, ale ograniczamy dalsze przetwarzanie (np. gdy informacje są nadal niezbędne w związku z celem, dla którego zostały zgromadzone lub są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenia prawnego). Możemy również zaciemniać / pseudonimizować lub gromadzić dane, jeśli jest to dozwolone.

Wycofanie zgody. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, możecie Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Proszę określić, czy prośba jest ogólnym wycofaniem, czy też którą konkretną zgodą chcecie Państwo wycofać. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem jakichkolwiek działań przetwarzania opartych na takiej zgodzie przed jej wycofaniem.

Ograniczanie przetwarzania. W niektórych jurysdykcjach obowiązujące przepisy mogą dać Państwu prawo do ograniczenia sposobów wykorzystywania Państwa danych osobowych. Na przykład zgodnie z RODO, w sytuacji w której:

 • kwestionujecie Państwo dokładność swoich danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiacie się Państwo usunięciu Państwa danych osobowych;
 • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale potrzebujemy informacji w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
 • sprzeciwiliście się Państwo przetwarzaniu w oparciu o podstawy opisane w następnym akapicie i oczekujemy na sprawdzenie, czy mamy uzasadnione podstawy, które znoszą Państwa sprzeciw.

Sprzeciw wobec przetwarzania. RODO uprawnia osoby fizyczne do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas ich danych osobowych do określonych celów (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie. Jeśli osoba uprawniona sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu, nie będziemy już przetwarzać jej danych osobowych do tych celów, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy takiego przetwarzania lub jeśli takie przetwarzanie będzie wymagane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane przez nas do celów marketingu bezpośredniego, osoby fizyczne mają prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych do celów takiego marketingu, w tym profilowania w zakresie, w jakim są one związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Wnoszenie skarg .Macie Państwo prawo wnieść skargę na czynności przetwarzania danych osobowych, które przeprowadzamy, przed właściwymi organami nadzorczymi. Mamy jednak nadzieję, że jeśli najpierw skontaktujecie się Państwo z nami, możemy rozwiązać taką kwestię polubownie. Jeśli to się nie uda, proszę o zapoznanie się z poniższą tabelą w sekcji „Administratorzy danych”, aby dowiedzieć się, z którym organem nadzoru się skontaktować.

Komunikacja przez e-mail.Używamy Państwa adresu e-mail do komunikowania się z Państwem w celu wypełnienia wszelkich zobowiązań umownych (np. w celu przesłania Państwu faktur lub wyciągów z rozliczeń) oraz w celu powiadomienia Państwa o ważnych informacjach o koncie (np. aktualizacjach naszych warunków użytkowania lub informacji o bezpieczeństwie). Te komunikaty są obowiązkowe. Tam, gdzie jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa, możemy wysyłać Państwu odpowiednie informacje marketingowe, w przypadku rejestracji i otwarcia konta za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych (w tym rbauction.com, ironplanet.com, truckplanet.com lub govplanet.com) oraz wyrażenia zgody na nasze warunki użytkowania Państwa konta. Możemy również przesyłać Państwu informacje marketingowe w przypadku zawarcia z nami umowy sprzedaży lub rejestracji, aby licytować osobiście na którymkolwiek z naszych wydarzeń sprzedaży na żywo i w przypadku wyrażeniu zgody na nasze warunki w momencie rejestracji. W niektórych jurysdykcjach, robiąc to, implikujecie lub sugerujecie Państwo zgodę. Jeśli mieszkacie Państwo w kraju, który wymaga wyraźnej zgody, poprosimy Państwa o taką wyraźną zgodę. Kontakt marketingowy może pochodzić ze strony podmiotu Ritchie Bros., z którym zawarliście Państwo umowę podczas rejestracji konta lub rejestracji w celu sprzedaży lub licytacji, lub od innego członka rodziny korporacyjnej Ritchie Bros., który wykonuje produkty lub realizuje usługi, które naszym zdaniem mogą zainteresować Państwa. Jeśli otrzymujecie Państwo e-maile marketingowe, możecie Państwo zrezygnować z tych e-maili marketingowych, klikając link rezygnacji z subskrypcji w otrzymanych e-mailach marketingowych.

Udostępnianie danych producentom OEM i ich dealerom . Macie Państwo prawo wiedzieć, jakie dane identyfikacyjne oraz którym producentom, sprzedawcom i przedstawicielom OEM ujawniliśmy te informacje w celu ich wykorzystania w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę wysłania przez Państwa takiego zapytania. W zależności od miejsca zamieszkania możecie mieć Państwo prawo do żądania informacji o tych danych za dłuższy okres. Aby uzyskać listę  producentów, sprzedawców lub przedstawicieli OEM, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe i / lub aby zatrzymać dalsze ujawnianie, należy skorzystać zformularza kontaktowego dotyczącego prywatnościlub innych opcji wymienionych powyżej na początku tej sekcji.

9. Pliki cookies i podobne technologie oraz Państwa preferencjes

W przypadku wchodzenia w interakcję z naszymi ofertami online i treściami cyfrowymi (np. e-mailami lub banerami reklamowymi) lub aplikacjami mobilnymi, my, nasi usługodawcy i wybrane strony trzecie możemy korzystać z plików cookies i podobnych technologii (np. sygnałów nawigacyjnych), aby ulepszyć, przyspieszyć nasze oferty, treści i aplikacje oraz uczynić je bezpieczniejszymi oraz aby spersonalizować nasze reklamy w Internecie lub zapewnić użytkownikom spersonalizowane wrażenia.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu po uruchomieniu przez ofertę online lub aplikację mobilną. Sygnały nawigacyjne w połączeniu z plikami cookies działają jak niedostrzegalny obraz graficzny, który śledzi działanie użytkownika po jego podjęciu (np. kliknięcie łącza w wiadomości e-mail).

Niektóre z tych technologii mogą zostać umieszczone na trwale Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte (trwałe pliki cookies). Natomiast inne będą miały charakter tymczasowy i zostaną usunięte po zamknięciu przeglądarki (sesyjne pliki cookies).

Nasi usługodawcy wykorzystujący Państwa dane w naszym imieniu podlegają uzgodnieniom umownym pomiędzy nami a nimi. Gdy podejmujecie Państwo określone działania lub angażujecie się w reklamy naszych usług na innych stronach internetowych, wybrane organizacje zewnętrzne umieszczają i wykorzystują pliki cookies i podobne technologie w celu gromadzenia danych o Państwa działaniach. Dane te mogą być łączone z innymi danymi, które zostały pozyskane i wykorzystane do profilowania Państwa zainteresowań i wyświetlania reklam będących przedmiotem zainteresowania. Przetwarzanie Państwa danych przez owe strony trzecie podlega ich praktykom prywatności, nad którymi nie mamy kontroli.

Zawsze możecie Państwo całkowicie zablokować pliki cookies, jeśli Państwa przeglądarka lub urządzenie na to pozwala, chociaż może to zakłócić korzystanie z niektórych funkcji lub treści naszych stron internetowych. Należy przejrzeć ustawienia przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookies. and access the Cookie Consent Manager tool.

10. Administratorzy danych

Firma Ritchie Bros. odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych jest zależna od marki, którą jesteście Państwo zainteresowani oraz Państwa lokalizacji:

A. Podstawowe usługi w zakresie zbywania aktywów

Marka Lokalizacja Administrator Ritchie Bros. Adres powiadomienia Wiodący organ nadzorczy (w stosownych przypadkach)

Ritchie Bros. Auctioneers

W obrębie EOG i Zjednoczonego Królestwa

Wspólni kontrolerzy: Ritchie Bros. Shared Services B.V.

Ritchie Bros. Auctioneers (Canada) Ltd.

Z wyjątkiem usług RB Logistics świadczonych przez: Ritchie Bros. B.V.

Bijster 3, 4817 HX Breda, Holandia

Dutch Data Protection Authority

Ritchie Bros. Auctioneers

W obrębie EOG i Zjednoczonego Królestwa

Wyznaczony przedstawiciel EOG: Ritchie Bros. Shared Services B.V.

Bijster 3, 4817 HX Breda, Holandia

Holenderski organ ochrony danych

Ritchie Bros. Auctioneers

W obrębie EOG i Zjednoczonego Królestwa

Designated UK Representative: Ritchie Bros. UK Limited

One Fleet Place, London England EC4M 7WS

Information Commissioner’s Office

Ritchie Bros. Auctioneers

Any other region not otherwise specified

Ritchie Bros. Auctioneers (Canada) Ltd.

9500 Glenlyon Parkway, Burnaby, BC V5J 0C6

 

IronPlanet

W obrębie EOG i Zjednoczonego Królestwa

Wspólni kontrolerzy: IronPlanet Limited

Ritchie Bros. Shared Services B.V.

Ritchie Bros. Auctioneers (Canada) Ltd.

Bijster 3, 4817 HX Breda, The Holandia

Holenderski organ ochrony danych

IronPlanet

W obrębie EOG i Zjednoczonego Królestwa

Wyznaczony przedstawiciel EOG: Ritchie Bros. Shared Services B.V.

Bijster 3, 4817 HX Breda, The Netherlands

Holenderski organ ochrony danych

IronPlanet

W obrębie EOG i Zjednoczonego Królestwa

Wyznaczony przedstawiciel EOG: Ritchie Bros. UK Limited

One Fleet Place, London England EC4M 7WS

Information Commissioner’s Office

IronPlanet

Każdy inny niewymieniony region

Ritchie Bros. Auctioneers (Canada) Ltd.

9500 Glenlyon Parkway, Burnaby, BC V5J 0C6

 

Mascus

Dowolny region

Mascus International B.V.

Bijster 3, 4817 HX Breda, The Netherlands

Holenderski organ ochrony danych

Mascus

Dowolny region

Wyznaczony przedstawiciel Wielkiej Brytanii: Ritchie Bros. UK Limited

One Fleet Place, London England EC4M 7WS

Biuro Komisarza ds. Informacji

Leake

Dowolny region
Uwaga: Leake Auction prowadzi aukcje tylko w Stanach Zjednoczonych

Firma aukcyjna Leake

4000 Pine Lake Road, Lincoln, NE USA 68516

 

B. Inne usługi związane ze zbyciem aktywów

Marka Lokalizacja Administrator Ritchie Bros. Adres powiadomienia Wiodący organ nadzorczy (w stosownych przypadkach)

Ritchie Bros. Usługi finansowe

Dowolny region

Uwaga: usługi RBFS są dostępne tylko w następujących regionach: Kanada, Stany Zjednoczone, Australia, Meksyk

Ritchie Bros. Financial Services Ltd.

9500 Glenlyon Parkway, Burnaby, BC V5J 0C6
 

Ritchie Bros. Asset Solutions

Dowolny region

Mascus International B.V.

Bijster 3, 4817 HX Breda, The Netherlands

Holenderski organ ochrony danych

11. Inne informacje dotyczące prywatności

11.1 Odpowiedzialność za otrzymanie informacji za pośrednictwem usług

Korzystając z naszych rozwiązań, możecie Państwo otrzymać lub mieć dostęp do informacji na temat innych osób. Na przykład:

 • Chociaż nie identyfikujemy sprzedawców i kupujących na platformach IronPlanet, niektórzy sprzedawcy mogą oferować możliwość przeprowadzenia inspekcji, w którym to przypadku oferenci będą mieli dostęp do imienia i nazwiska, adresu i danych kontaktowych kierownika odpowiedzialnego za sprzęt w celu umówienia się na inspekcję
 • Gdy kupujący zapłaci za produkty na rynku IronPlanet, otrzyma informacje o sprzedającym (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe), aby ułatwić odbiór zakupów
 • Sprzedawcy reklamujący się na publicznym rynku Mascus otrzymują dane kontaktowe zainteresowanych kupujących, gdy zapytanie jest przesyłane za pośrednictwem funkcji kontaktu
 • Zainteresowani kupujący mają dostęp do nazwy i danych kontaktowych sprzedawcy reklamującego przedmiot na aukcji na publicznym rynku Mascus

Możecie Państwo wykorzystać otrzymane informacje lub dostęp do nich wyłącznie w celu interakcji z drugą osobą w ramach transakcji lub w celu wypełnienia obowiązków regulacyjnych. Musicie Państwo przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w szczególności zapewnić drugiej osobie wszelkie prawa podmiotu danych, do których jest ona uprawniona. Ponosicie Państwo wyłączną odpowiedzialność za ustalenie, czy możecie Państwo zgodnie z prawem wykorzystywać informacje otrzymane lub udostępnione do innych celów. Należy pamiętać, że niektóre informacje mogą również podlegać ograniczeniom użytkowania zgodnie z naszymi warunkami użytkowania lub warunkami kupującego.

11.2 Przekazywanie nam danych osobowych stron trzecich

Jeśli przekażecie nam Państwo dane osobowe dotyczące innej osoby, musicie Państwo uzyskać zgodę tej osoby lub ujawnienie nam tych informacji musi być prawnie dozwolone. Musicie Państwo poinformować drugą osobę o tym, jak przetwarzamy dane osobowe zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

11.3 Prywatność dzieci

Nasze rozwiązania nie są przeznaczone do użytku przez dzieci. Nie zbieramy świadomie informacji od użytkowników lub uczestników, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami są uważani za dzieci. Aby wziąć udział w aukcji lub skorzystać z naszych usług, musicie mieć Państwo ukończone 18 lat.

11.4 Logowanie się do platform internetowych IronPlanet za pomocą konta internetowego Ritchie Bros. Auctioneers

Pozwalamy Państwo korzystać z danych logowania do aukcji internetowych Ritchie Bros. Auctioneers do logowania się na platformach internetowych IronPlanet. Aby ułatwić proces uwierzytelnienia pomiędzy rozwiązaniami, podczas rejestracji konta w Ritchie Bros. Auctioneers automatycznie tworzymy nieaktywne konto w IronPlanet, które staje się aktywne dopiero po pierwszym zalogowaniu.

11.5 Logowanie się na stronie preferowanego dostawcy przy użyciu poświadczeń Ritchie Bros.

Zezwalamy niektórym z naszych preferowanych partnerów na uwierzytelnianie Państwa dostępu online do ich strony internetowej lub usług internetowych przy użyciu poświadczeń online IronPlanet lub Ritchie Bros. Auctioneers. Jeśli zdecydujecie się Państwo na taki sposób uwierzytelniania, podczas logowania zostaniecie Państwo przekierowani na naszą stronę internetową, aby wprowadzić Państwa dane uwierzytelniające. Po pomyślnym zalogowaniu zostaniecie Państwo ponownie przekierowani na stronę partnera. Państwa dane osobowe zebrane przez partnera podczas korzystania z jego strony będą przetwarzane przez niego w ujawnionych przez niego celach (na przykład w swoich informacjach o prywatności).

11.6 Linki i obecność w mediach społecznościowych

Nasze strony internetowe zawierają linki do innych stron, w tym stron obsługiwanych przez naszych klientów, zewnętrznych dostawców usług lub preferowanych lub polecanych dostawców. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich innych witryn. Zachęcamy naszych użytkowników do zapoznania się z informacjami o prywatności wszystkich witryn, które odwiedzają i które zbierają dane osobowe.

Ritchie Bros. utrzymuje publicznie dostępne profile w różnych sieciach społecznościowych wymienionych poniżej. Nasza obecność w mediach społecznościowych zapewnia możliwie najbardziej kompleksową obecność w Internecie, która wspiera nasze uzasadnione interesy handlowe i marketingowe.

Sieci społecznościowe są w stanie analizować Państwa zachowanie jako użytkownika, podczas odwiedzania ich witryny lub innych witryn ze zintegrowanymi wtyczkami mediów społecznościowych lub podczas korzystania z ich aplikacji mobilnych. Gdy jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzacie nas w mediach społecznościowych lub klikacie hiperłącze do naszych mediów społecznościowych, a następnie logujecie się Państwo na swoim koncie, operator mediów społecznościowych wiąże Państwa wizytę z Państwa kontem mediów społecznościowych. Operator może również zidentyfikować Państwa, gdy nie jesteście Państwo zalogowani lub gdy nie posiadacie Państwo konta. Jest to możliwe dzięki umieszczeniu narzędzi śledzących w przeglądarce lub urządzeniu powiązanym z operatorem mediów społecznościowych. Narzędzia te umożliwiają operatorowi otrzymywanie informacji z naszych stron internetowych, które łączy z informacjami otrzymywanymi z innych miejsc w Internecie lub z innych źródeł.

Operatorzy mediów społecznościowych wykorzystują zebrane informacje na temat Państwa do tworzenia profili użytkowników, w których są przechowywane Państwa preferencje i zainteresowania. Profile służą do dostosowywania reklam do Państwa w oparciu o Państwa zainteresowania zarówno w ich witrynach społecznościowych, jak i poza nimi oraz na dowolnym urządzeniu, z którego korzystaliście Państwo w celu uzyskania dostępu do witryny mediów społecznościowych. Informacje te są również wykorzystywane przez operatorów do dostarczania nam anonimowych statystyk pomiarowych i danych demograficznych jako administratorów naszej obecności w mediach społecznościowych. Używamy tych danych do tworzenia treści bardziej odpowiednich dla naszych docelowych odbiorców. Szczegółowe informacje na temat innych zastosowań tych danych przez operatorów znajdują się w odpowiednich informacjach o polityce prywatności. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat  gromadzenia przez nas danych za pomocą plików cookies, sygnałów nawigacyjnych w sieci Web i podobnych narzędzi podczas interakcji z naszymi usługami cyfrowymi, należy zapoznać się z sekcją „Pliki cookies i podobne technologie oraz preferencje”.

W przypadku osób posiadających prawa wynikające z RODO, podczas odwiedzania jednej z naszych witryn w mediach społecznościowych, ponosimy wspólną odpowiedzialność jako administratorzy wraz z operatorem mediów społecznościowych za działania związane z przetwarzaniem danych związanych z Państwa wizytą. Możecie Państwo dochodzić swoich praw wobec któregokolwiek z nas, ale należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności nie mamy rzeczywistego wpływu na działania związane z przetwarzaniem danych prowadzone przez operatora mediów społecznościowych. Należy zapoznać się z poniższymi informacjami, aby poznać specyfikę każdego operatora mediów społecznościowych.

Media społecznościowe Dostawca Ważne informacje

Fanpage na Facebooku

Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia

Poniższa umowa reguluje naszą wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie danych: https://www.facebook.com/legal/terms/
page_controller_addendum

Możecie Państwo ustawić swoje preferencje reklamowe na swoim koncie użytkownika. Należy kliknąć poniżej i zalogować się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/

Profil na Instagramie

Instagram Inc.

1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przetwarzania informacji przez Instagram, należy zapoznać się z polityką prywatności: https://help.instagram.com/155833707900388

Konto na Twitterze

Twitter International Company
One Cumberland Place, Fenian Street

Dublin 2, D02 AX07 Irlandia

Możecie Państwo dostosować swoje ustawienia prywatności danych na Twitterze niezależnie za pośrednictwem Państwa konta użytkownika. Aby to zrobić,  należy kliknąć poniższy link i zalogować się: https://twitter.com/personalization

Aby uzyskać więcej informacji, proszę zapoznać się z polityką prywatności na Twitterze:

https://twitter.com/privacy

Kanały YouTube

YouTube LLC

901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Możecie Państwo ustawić swoje preferencje reklamowe niezależnie poprzez konto użytkownika. Aby to zrobić, należy kliknąć na poniższy link i zalogować się na stronie: https://myaccount.google.com/intro/data-and-personalization

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności YouTube: https://policies.google.com/privacy

Profil LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company


Poniższa umowa reguluje naszą wspólną odpowiedzialność za przetwarzanie: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum

Jeśli chcecie Państwo dezaktywować reklamowe pliki cookie LinkedIn, należy skorzystać z następującego linku: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

11.7 Rozstrzygnięcia regionalne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa nasze globalne zasady gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przechowywania danych osobowych przetwarzanych przez firmy członkowskie Ritchie Bros. w trakcie naszej działalności. Niektóre miejsca, w których prowadzicie Państwo interesy z nami lub w których znajduje się lub jest utrzymywany serwer strony internetowej lub aplikacji, z którą Państwo współpracujecie, mogą mieć określone wymagania dotyczące danych osobowych, które można znaleźć w naszych stanowych rozstrzygnięciach dotyczących prywatności.