Polityka prywatności

Polityka prywatności

W Mascus dążymy do ochrony i zachowania prywatności podczas odwiedzania naszej witryny lub komunikacji elektronicznej z nami.

Nasza Polityka Prywatności wyjaśnia, co dzieje się z wszelkimi przekazanymi nam (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub gromadzonymi danymi osobowymi podczas korzystania z naszych stron internetowych. Od czasu do czasu aktualizujemy naszą Politykę Prywatności, więc prosimy o sprawdzenie na tej stronie w celu uzyskania najbardziej aktualnej wersji. Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mogą być uzupełnione lub zmodyfikowane na mocy innych umów z Mascus lub innych zawiadomień.
Dokument ten został sporządzony w języku angielskim. Jeżeli został on przetłumaczony na inny język, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

Stosowane w niniejszej polityce wyrażenia „Mascus”, „my”, „nas”, „nasz” lub „administrator danych” odnoszą się do Mascus International BV, czyli spółki odpowiedzialnej za Twoje dane osobowe w ramach tej polityki.

Gromadzone informacje

W ramach obsługi naszych stron internetowych możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane:

 • Szczegóły dot. wizyt na naszych stronach internetowych oraz zasoby, do których uzyskiwano dostęp w tym, ale nie ograniczając się do
  • Danych o natężeniu ruchu
  • Danych lokalizacyjnych,
  • Blogów
  • Innych danych dot. urządzenia lub systemu komunikacyjnego.
 • Informacje dostarczone poprzez wypełnianie formularzy na naszej stronie internetowej, np. podczas rejestracji konta, rejestracji w celu uzyskania informacji, dokonania zakupu, dane kontaktowe przekazane sprzedającym sprzęt poprzez funkcje strony internetowej, wypełnienie ankiety lub zgłoszenie do wydarzenia.
 • Informacje przekazane podczas wszelkich kontaktów z nami.

Używanie plików cookie

Podczas wizyty na naszej stronie możemy od czasu do czasu gromadzić informacje dotyczące Twojego komputera. To pozwala nam realizować nasze uzasadnione interesy w zakresie poprawy naszych usług i w stosownych przypadkach dostarczać informacje statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony naszym reklamodawcom.

Możemy również zbierać informacje na temat ogólnego korzystania z Internetu za pomocą plików cookie. Wykorzystywane przez nas pliki cookie są automatycznie pobierane do komputera. Plik cookie jest przechowywany na dysku twardym komputera i zawiera informacje, które są przenoszone na dysk twardy komputera. Pomaga nam udoskonalić naszą stronę internetową i świadczone usługi.

Wszystkie komputery mają zdolność do odrzucania plików cookie. Można to zrobić poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Należy pamiętać, że odrzucenie plików cookie może uniemożliwić uzyskanie dostępu do poszczególnych części naszej strony internetowej.

Nasi reklamodawcy mogą również korzystać z plików cookie, nad którymi nie mamy kontroli. Takie pliki (jeśli są stosowane) są pobierane po kliknięciu na reklamę na naszej stronie.

Czytaj więcej o wykorzystaniu przez nas plików cookie.

Śledzenie (Do Not Track) - Aktualnie nie odpowiadamy na sygnały "Do Not Track" wysyłane przez przeglądarki.

Wykorzystanie danych

Twoje dane, które zbieramy i przechowujemy, są przede wszystkim wymagane, aby umożliwić nam dostarczanie naszych usług. Ponadto możemy wykorzystać te informacje do następujących celów:

 • Dostarczanie żądanych informacji dotyczących naszych produktów lub usług.
 • Dostarczenie informacji na temat innych produktów, które możemy w naszym uzasadnionym interesie uznać za interesujące dla Ciebie, pod warunkiem wyrażenia zgody na otrzymywanie takich informacji. Możesz wycofać taką zgodę w dowolnym momencie.
 • Wypełnienie naszych zobowiązań umownych względem Ciebie.
 • Powiadamianie o wszelkich zmianach na naszej stronie internetowej, takich jak ulepszenia lub zmiany usług/produktów, które mogą mieć wpływ na nasze usługi.
 • Realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów, sieci i użytkowników.

Ponadto możemy wykorzystywać Twoje dane lub zezwolić wybranym osobom trzecim na ich wykorzystanie w celu dostarczania Ci informacji na temat niepowiązanych towarów i usług, które uznamy za interesujące dla Ciebie. My albo takie osoby trzecie mogą skontaktować się z Tobą w odniesieniu do tych towarów i usług z zastosowaniem dowolnej metody zaakceptowanej w momencie gromadzenia Twoich danych.

Jeśli jesteś nowym klientem, będziemy kontaktować się z Tobą lub zezwolimy osobom trzecim na kontaktowanie się z Tobą pod warunkiem uzyskania na to zgody i tylko za pomocą zaakceptowanych środków.

Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane przez nas lub osoby trzecie, będziesz mieć możliwość wstrzymania zgody podczas wypełniania formularza danych.

Należy pamiętać, że nie ujawniamy naszym reklamodawcom informacji o możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych, ale możemy okazjonalnie dostarczać im zagregowane informacje statystyczne na temat naszych użytkowników.

Przechowywanie danych osobowych

Twoje dane przechowujemy na serwerach znajdujących się w Europie, ale możemy również przesyłać je do miejsc spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu przetwarzania i przechowywania. Podobnie jak większość firm, możemy zlecić niektóre z naszych obowiązków dostawcom zewnętrznym. W celu prowadzenia naszej działalności i dostarczania naszych produktów i usług tacy dostawcy zewnętrzni będą mieć dostęp do Twoich danych. Dostawcy ci mogą przetwarzać informacje poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Na przykład tacy dostawcy mogą być zaangażowani w przetwarzanie oraz finalizowanie zamówienia, przetwarzanie szczegółów dot. płatności i świadczenie usług wsparcia. Te kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą zapewniać inny poziom ochrony danych niż kraj zamieszkania. W niektórych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych krajach mogą być uprawnione do uzyskiwania dostępu do Twoich danych. Przekazując swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na takie przesłanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. W przypadku korzystania z usług usługodawców zewnętrznych, którzy wspierają naszą działalność biznesową, wykorzystujemy środki umowne i technologiczne w celu zapewnienia, że korzystają oni z przekazanych im informacji wyłącznie w celu dostarczania naszych produktów i usług − nie na własny użytek. W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji dotyczących stosowanych przez nas zabezpieczeń prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych podanych poniżej.

Dostarczane nam dane są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Szczegóły dotyczące wszystkich transakcji zawartych na naszej stronie będą szyfrowane, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne, a zatem nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do nas elektronicznie, zatem przekazywanie takich danych odbywa się całkowicie na własne ryzyko. Na przykład w przypadku otrzymania od nas (lub wybrania) hasła dostępu do niektórych części naszej strony internetowej jesteś odpowiedzialny/-a za zachowanie tego hasła w tajemnicy.

Ujawnianie danych

Osoby trzecie. Jak wspomniano powyżej, możemy korzystać z usług osób trzecich w celu realizacji funkcji związanych ze świadczeniem naszych usług (na przykład Google Analytics w celu analizy danych o korzystaniu ze strony i Tripolis do celów automatycznych usług e-mail marketingu). Możemy przekazać ograniczone informacje niewrażliwe do ich platform w celu korzystania z tych usług. W przypadku zaangażowania partnera do świadczenia określonych usług (na przykład usługi transportu lub finansowe), u których następnie się zarejestrujesz lub z którymi się skontaktujesz, udostępnimy dane kontaktowe lub inne informacje niezbędne tej osobie trzeciej w celu świadczenia wymaganych usług. Możemy również ujawniać dane osobowe doradcom prawnym, finansowym i innym profesjonalnym doradcom oraz naszym kredytodawcom lub ubezpieczycielom w związku z działalnością naszej firmy, o ile takie podmioty zobowiązały się do zachowania poufności.

Dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację. Możemy udostępniać zbiorcze dane demograficzne lub inne informacje pozbawione elementów pozwalających na identyfikację naszym zaufanym partnerom zewnętrznym.

Zmiany biznesowe. W przypadku udziału w fuzji, przejęciu, sprzedaży aktywów, spółce joint venture, ofercie dot. papierów wartościowych, postępowaniu upadłościowym, reorganizacyjnym, likwidacyjnym, rozwiązaniu lub innej transakcji bądź jeśli własność całej lub zasadniczo całej naszej firmy ulegnie innym zasadniczym zmianom, w związku z taką zmianą biznesową możemy udostępnić lub przesyłać informacje do osoby lub osób trzecich.

Podmioty stowarzyszone. Jako członek rodziny korporacyjnej Ritchie Bros., przekazujemy wybrane dane osobowe członkom grupy kapitałowej, włączając inne podmioty stowarzyszone Mascus, dla celów zgodnych z niniejszą Polityką Prywatności. Takie udostępnianie pozwala nam realizować nasze uzasadnione interesy w zakresie ulepszania naszych wspólnych produktów i usług oraz lepszego zrozumienia rynku wtórnego sprzętu. Mamy również uzasadniony interes w zapewnianiu ochrony integralności naszych rozwiązań handlowych poprzez wymianę informacji w celu zapobieżenia oszustwom oraz monitorowania naszych sieci i systemów. Możemy także przekazywać Twoje dane, jeśli jest to niezbędne w celu dostarczania naszych już zakontraktowanych usług lub produktów. Gdzie jest dozwolone przez prawo, możesz otrzymywać komunikaty promocyjne i inne komunikaty od takich podmiotów stowarzyszonych. Będziesz mieć możliwość zrezygnowania z nich w każdej chwili.

Dochodzenia i przepisy prawa. W zakresie wymaganym lub dozwolonym przez obowiązujące prawo będziemy ujawniać informacje o Tobie osobom trzecim w celu:

 • Zachowania zgodności z prawem, udzielania odpowiedzi na wezwania, nakazy lub zakazy sądowe, lub w związku z wszelkimi postępowaniami sądowymi lub w ramach współpracy z urzędnikami publicznymi lub organami ścigania bądź osobami prywatnymi, włączając przepisy obowiązujące poza krajem zamieszkania;
 • Ochrony naszych praw, reputacji, bezpieczeństwa i własności lub naszych użytkowników lub innych podmiotów;
 • Ochrony przed odpowiedzialnością prawną;
 • Ustanowienia lub wykonywania naszych praw do obrony przed roszczeniami prawnymi; lub
 • Badania, zapobiegania lub podjęcia kroków dotyczących możliwych działań niezgodnych z prawem, podejrzewanych oszustw, naruszenia naszych warunków dotyczących korzystania z kont, zasad lub umów bądź innych działań wymaganych lub dopuszczonych przez obowiązujące prawo.

Linki osób trzecich

Na naszej stronie internetowej znajdują się linki do stron internetowych osób trzecich. Strony te powinny posiadać własne polityki prywatności, z którymi należy się zapoznać. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie polityki, ponieważ nie mamy nad nimi żadnej kontroli.

Prawa użytkownika

Możesz wystąpić z żądaniem wykonania wszelkich praw opisanych w tej części, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z sekcji „Dane Kontaktowe” poniżej. Możemy jednak zweryfikować Twoją tożsamość przed podjęciem dalszych żądanych działań.

Dostęp do informacji. W niektórych krajach (tj. Europejskiej Unii Gospodarczej lub Kalifornii) prawo może uprawniać do uzyskania informacji o tym, kto, gdzie, dlaczego, jak i jak długo będzie przechowywać i przetwarzać Twoje dane. Dostęp do tych informacji może podlegać opłatom na pokrycie naszych kosztów związanych z dostarczeniem żądanych informacji. W szczególności mieszkańcy Kalifornii mają prawo zwrócić się do nas raz w roku kalendarzowym, bez opłat, w celu uzyskania informacji o tym, jakie kategorie danych osobowych przekazujemy osobom trzecim lub podmiotom stowarzyszonym dla bezpośrednich celów marketingowych tych podmiotów. Jeżeli chcesz otrzymać szczegółowe informacje na temat Twoich danych osobowych, które znajdują się w naszym posiadaniu, prosimy o kontakt, korzystając z danych kontaktowych poniżej.

Sprostowanie nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych. Masz prawo poprosić nas o skorygowanie swych nieprawidłowych lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych. Należy wówczas skontaktować się z nami za pomocą poniższego formularza.

Prawo do przenoszenia danych. W niektórych krajach prawo może uprawniać do zażądania kopii przekazanych nam danych osobowych w sposób uporządkowany, powszechnie stosowany i w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy i/lub zażądania od nas przekazania tych informacji do innego usługodawcy (jeśli jest to technicznie wykonalne).

Przechowywanie i usuwanie danych. Na ogół Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji zawartej z nami umowy i naszych zobowiązań prawnych. Jeśli nie chcesz, abyśmy dalej korzystali z Twoich danych osobowych w celu świadczenia naszych usług, możesz poprosić o ich skasowanie i zamknięcie Twojego konta użytkownika. Należy pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku o usunięcie danych osobowych:

 • Możemy zachować niektóre dane niezbędne w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, takich jak wykrywanie i zapobieganie oszustwom, np. w celu uniemożliwienia użytkownikowi ponownego otwarcia konta po jego zawieszeniu.
 • Możemy zachować i korzystać z danych w zakresie niezbędnym do wykonania naszych zobowiązań podatkowych, sprawozdawczych i audytorskich.
 • Niektóre szczątkowe kopie danych zostaną zachowane w naszych systemach kopii zapasowych przez ograniczony okres czasu.

Wycofanie zgody i ograniczenie przetwarzania. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Mascus poprzez wysłanie komunikatu w miejscu poniżej, precyzując, którą zgodę wycofujesz. Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dodatkowo, w niektórych krajach na mocy obowiązujących przepisów możesz mieć prawo do ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, w szczególności w przypadku:
(i) kwestionowania poprawności danych osobowych;
(ii) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych;
(iii) Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów przetwarzania danych, ale wymagasz informacji w celu ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi; lub
(iv) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie opisanej w akapicie poniżej oraz w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadniony interes Mascus ma pierwszeństwo względem Twojego.

Sprzeciw wobec przetwarzania. W niektórych krajach przepisy mogą uprawniać do żądania od Mascus powstrzymania się od przetwarzania danych osobowych w pewnych konkretnych celach (w tym profilowania), gdzie takie przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie. W przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu Mascus nie będzie dłużej przetwarzać danych osobowych do tych celów, chyba że możemy wykazać ważne i uzasadnione podstawy lub cele takiego przetwarzania lub jeśli takie przetwarzanie jest konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Gdzie dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie zażądać od nas zaprzestania przetwarzania danych dla tych bezpośrednich celów marketingowych poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres e-mail poniżej.

Składanie skarg. Masz prawo do wnoszenia skarg na czynności przetwarzania danych prowadzone przez Mascus do właściwych organów ochrony danych. Mamy nadzieję jednak, że w pierwszej kolejności skontaktujesz się z nami, abyśmy mogli rozwiązać sprawę polubownie. W przeciwnym przypadku rolę głównego organu nadzoru pełni holenderski Urząd Ochrony Danych.

Dane Kontaktowe

Będziemy wdzięczni za przesyłanie wszelkich pytań, uwag lub wniosków dotyczących niniejszej Polityki Prywatności. Prosimy o kontakt z Biurem Ochrony Danych Mascus pod adresem:

Inspektor ochrony danych
c/o Ritchie Bros.
9500 Glenlyon Parkway
Burnaby, Kolumbia Brytyjska V5J 0C6
Kanada

E-mail: dataprotection@ritchiebros.com

Można również skontaktować się z nami pod adresem:
Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Holandia
Nr rej.: 57776806