MAN Wiedemann SUPER 2000 4x2 WUKO RECYKLING for collec na sprzedaż z Polski, Niwy 8

Cena bez VAT
680 542 PLN
152 000 EUR
Cena bez VAT
680 542 PLN
152 000 EUR
Filmy z MAN Wiedemann SUPER 2000 4x2 WUKO RECYKLING for collec

PODSTAWOWE INFORMACJE

Grupa produktówMaszyny komunalne
Marka / modelMAN Wiedemann SUPER 2000 4x2 WUKO RECYKLING for collec
Rok produkcji2011
LokalizacjaNiwy 8
Kraj
Polska
Mascus ID074DE6CB

CENA

Wybierz walutę
Cena bez VAT680 542 PLN  (152 000 EUR)
VAT (23%)156 525 PLN
Cena z VAT837 067 PLN  (186 960 EUR)

DANE SZCZEGÓŁOWE

Nr ew. wew.MQ27012
Dodatkowe informacjeIn connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MAN Wiedemann SUPER 2000 4x2 WUKO RECYKLING for collecting liquid waste

Year of production 2011
Mileage 134600 km

Special equipment is designed to clean drainage and sewage networks and to collect and transport liquid waste.

The capacity of the stainless steel sludge tank is 6000 l +
Water tank capacity: 3000 l
Sludge tank

Application:
* cleaning of channels
* cleaning baskets of rainwater wells
* sludge removal from sewage treatment plants
* removal of pollutants from excavations, pits, etc.
* cleaning of industrial installations

The device ensures efficiency, reliability and easy operation. Specially designed for water recycling applications, reliable for sewer cleaning that has withstood the toughest working conditions. User-friendly operation ensures safe operation. Thanks to the proven arrangement of the construction elements, it is extremely easy to use and easy to maintain.

WIEDEMANN KW 2000 m3 / h
pneumatic pressure regulating valve

High pressure pump
URACA 716 - G flow rate: up to 391 l / min at a pressure of 140 bar

Combination of suction modes with high pressure cleaning
emptying by lifting the barrel

Bottom:
Hydraulically opened upwards to a full cross-section
Pneumatic central locking

* 100 mm diameter suction hose reel
* Main hose reel with 1 "thermoplastic spray hose,
* Second 1/2 "hose drum
* Hydraulic swivel joints
* Water filter to protect the pump
* Top and bottom suction
* Rear view camera
* Radio control

A car in a sensational technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!

POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING

-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.
+48697070670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber

ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements
En relación con COVID-19, entregaremos el vehículo a la dirección indicada en la UNIÓN EUROPEA

MAN Wiedemann SUPER 2000 4x2 WUKO RECYKLING para recogida de residuos líquidos

Año de producción 2011
Kilometraje 134600 km

Se diseñan equipos especiales para limpiar redes de drenaje y alcantarillado y para recolectar y transportar desechos líquidos.

La capacidad del tanque de lodos de acero inoxidable es de 6000 l +
Capacidad del depósito de agua: 3000 l
Tanque de lodo

Solicitud:
* limpieza de canales
* limpieza de cestas de desagües pluviales
* eliminación de lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales
* eliminación de contaminantes de excavaciones, pozos, etc.
* limpieza de instalaciones industriales

El dispositivo asegura eficiencia, confiabilidad y fácil operación. Especialmente diseñado para aplicaciones de reciclaje de agua, confiable para la limpieza de alcantarillado que ha resistido las condiciones de trabajo más duras. La operación fácil de usar garantiza un funcionamiento seguro. Gracias a la disposición probada de los elementos de construcción, es excepcionalmente fácil de usar y fácil de mantener.

WIEDEMANN KW 2000 m3 / h
válvula reguladora de presión neumática

Bomba de alta presión
URACA 716 - G caudal: hasta 391 l / min a una presión de 140 bar

Combinación de modos de succión con limpieza a alta presión
vaciado levantando el barril

Fondo:
Apertura hidráulica hacia arriba a una sección transversal completa
Cierre centralizado neumático

* Carrete de manguera de aspiración de 100 mm de diámetro
* Carrete de manguera principal con manguera de pulverización termoplástica de 1 ",
* Segundo tambor de manguera de 1/2 "
* Juntas giratorias hidráulicas
* Filtro de agua para proteger la bomba.
* Succión superior e inferior
* Cámara trasera
* Radio control

¡Un coche en excelentes condiciones técnicas!
¡ES ASOMBROSO!
¡EN PERFECTAS CONDICIONES!
¡100% libre de accidentes!

POSIBILIDAD DE PRESTAMO O ARRENDAMIENTO

-Nos encargamos de los trámites de crédito y arrendamiento
- procedimientos simplificados 0% del primer depósito
-y empresas de reciente apertura
-y también los clientes ingresaron al KRD y BIG

MÁS INFORMACIÓN EN NO.
+48697070670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp y Viber

ATENCIÓN.
Este anuncio es solo información comercial y no constituye una oferta de conformidad con el art. 66, §1 del Código Civil. El vendedor no es responsable de ningún error o publicidad desactualizada.
In connection with COVID-19, we will deliver the vehicle to the indicated address in the EUROPEAN UNION

MAN Wiedemann SUPER 2000 4x2 WUKO RECYKLING for collecting liquid waste

Year of production 2011
Mileage 134600 km

Special equipment is designed to clean drainage and sewage networks and to collect and transport liquid waste.

The capacity of the stainless steel sludge tank is 6000 l +
Water tank capacity: 3000 l
Sludge tank

Application:
* cleaning of channels
* cleaning baskets of rainwater wells
* sludge removal from sewage treatment plants
* removal of pollutants from excavations, pits, etc.
* cleaning of industrial installations

The device ensures efficiency, reliability and easy operation. Specially designed for water recycling applications, reliable for sewer cleaning that has withstood the toughest working conditions. User-friendly operation ensures safe operation. Thanks to the proven arrangement of the construction elements, it is extremely easy to use and easy to maintain.

WIEDEMANN KW 2000 m3 / h
pneumatic pressure regulating valve

High pressure pump
URACA 716 - G flow rate: up to 391 l / min at a pressure of 140 bar

Combination of suction modes with high pressure cleaning
emptying by lifting the barrel

Bottom:
Hydraulically opened upwards to a full cross-section
Pneumatic central locking

* 100 mm diameter suction hose reel
* Main hose reel with 1 "thermoplastic spray hose,
* Second 1/2 "hose drum
* Hydraulic swivel joints
* Water filter to protect the pump
* Top and bottom suction
* Rear view camera
* Radio control

A car in a sensational technical condition!
IT IS AWESOME!
IN PERFECT CONDITION!
100% accident-free!

POSSIBILITY OF LOAN OR LEASING

-we take care of credit and leasing formalities
- simplified procedures 0% of the first deposit
-and newly opened companies
-and also customers entered into the KRD and BIG

MORE INFORMATION AT NO.
+48697070670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber

ATTENTION.
This announcement is only commercial information and does not constitute an offer pursuant to Art. 66, §1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out-of-date advertisements
MAN Wiedemann SUPER 2000 4x2 WUKO RECYKLING do zbierania odpadów płynnych

Rok produkcji 2011
Przebieg 134600 km

Specjalny sprzęt przeznaczony jest do czyszczenia sieci odwadniających i kanalizacyjnych oraz do zbierania i transportu odpadów płynnych.

Pojemność zbiornika szlamu ze stali nierdzewnej 6000 l +
Pojemność zbiornika wody 3000 l
Zbiornik na szlam kiprowany

Zastosowanie:
* czyszczenie kanałów
* czyszczenie koszy studzienek deszczowych
* usuwanie szlamu z oczyszczalni
* usuwanie zanieczyszczeń z wykopów, dołów, itp.
* czyszczenie instalacji przemysłowych

Urządzenie zapewnia wydajność, niezawodność i łatwą obsługę. Zaprojektowany specjalnie do zastosowań związanych z recyklingiem wody, niezawodny do czyszczenia kanalizacji, który sprawdził się w najtrudniejszych warunkach pracy. Przyjazna dla użytkownika obsługa zapewnia bezpieczną obsługę. Dzięki sprawdzonemu rozmieszczeniu elementów zabudowy jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i łatwy w utrzymaniu.

WIEDEMANN KW 2000 m3/h
pneumatyczny zawór regulacji ciśnienia

Pompa wysokiego ciśnienia
URACA 716 - G wydatek: do 391 l/min przy ciśnieniu 140 bar

Kombinacja trybów ssania z czyszczeniem pod wysokim ciśnieniem
opróżnianie poprzez podnoszenia beczki

Dennica:
Otwierana hydraulicznie do góry na pełny przekrój poprzeczny
Pneumatyczne centralne ryglowanie

* Bęben na wąż ssący o średnicy 100
* Główny bęben na wąż z termoplastycznym wężem natryskowym 1 ",
* Drugi bęben na wąż 1/2"
* Hydrauliczne połączenia obrotowe
* Filtr wody do ochrony pompy
* Ssanie górne i dolne
* Kamera cofania
* Sterowanie radiowe

SAMOCHÓD W REWELACYJNYM STANIE TECHNICZNYM!
WIZUALNIE PREZENTUJE SIĘ REWELACYJNIE!
W IDEALNYM STANIE!
100% BEZWYPADKOWY!

MOŻLIWOŚĆ KREDYTU lub LEASINGU

-załatwiamy formalności kredytowo leasingowe
-procedury uproszczone 0% pierwszej wpłaty
-oraz na nowo otwarte firmy
-a także klientów wpisanych do KRD i BIG

WIĘCEJ INFORMACJI POD NR.
+48697070670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp and Viber

UWAGA.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66,§ 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia
В связи с COVID-19 мы доставим автомобиль по указанному адресу в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗе.

MAN Wiedemann SUPER 2000 4x2 WUKO RECYKLING для сбора жидких отходов

Год выпуска 2011
Пробег 134600 км

Специальное оборудование предназначено для очистки дренажных и канализационных сетей, а также для сбора и транспортировки жидких отходов.

Вместимость отстойника из нержавеющей стали 6000 л +
Емкость резервуара для воды: 3000 л
Отстойник

Заявка:
* чистка каналов
* чистка корзин дождевых стоков
* удаление осадка из очистных сооружений
* удаление загрязняющих веществ из котлованов, котлованов и др.
* очистка промышленных установок

Устройство обеспечивает эффективность, надежность и простоту в эксплуатации. Специально разработан для систем рециркуляции воды, надежен для очистки канализационных сетей, выдержавших самые тяжелые условия эксплуатации. Удобное управление гарантирует безопасную работу. Благодаря проверенному расположению элементов конструкции он исключительно прост в использовании и обслуживании.

WIEDEMANN кВт 2000 м3 / ч
пневматический клапан регулирования давления

Насос высокого давления
URACA 716 - G расход: до 391 л / мин при давлении 140 бар

Комбинация режимов всасывания с очисткой под высоким давлением
опорожнение путем подъема бочки

Нижний:
Гидравлически открывается вверх на все поперечное сечение
Пневматический центральный замок

* Катушка для всасывающего шланга диаметром 100 мм
* Катушка основного шланга с 1-дюймовым шлангом для распыления термопласта,
* Второй шланговый барабан 1/2 дюйма
* Гидравлические шарнирные соединения
* Водяной фильтр для защиты насоса
* Верхнее и нижнее всасывание
* Камера заднего вида
* Радиоуправление

Автомобиль в отличном техническом состоянии!
ЭТО ПРЕВОСХОДНО!
В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ!
100% безаварийность!

ВОЗМОЖНОСТЬ КРЕДИТА ИЛИ АРЕНДЫ

- берем на себя кредитные и лизинговые формальности
- упрощенные процедуры 0% от первого депозита
-и недавно открывшиеся компании
-а также клиенты вошли в KRD и BIG

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ НА NO.
+48697070670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp и Viber

ВНИМАНИЕ.
Это объявление является только коммерческой информацией и не является предложением в соответствии со ст. 66, § 1 Гражданского кодекса. Продавец не несет ответственности за какие-либо ошибки или устаревшие рекламные объявления.
V súvislosti s COVID-19 dodáme vozidlo na uvedenú adresu v EURÓPSKEJ ÚNII

MAN Wiedemann SUPER 2000 4x2 WUKO RECYKLING na zber tekutého odpadu

Rok vyroby 2011
Najazdené 134600 km

Špeciálne zariadenie je určené na čistenie drenážnych a kanalizačných sietí a na zber a prepravu tekutého odpadu.

Kapacita kalovej nádrže z nehrdzavejúcej ocele je 6000 l +
Objem nádrže na vodu: 3000 l
Kalová nádrž

Aplikácia:
* čistenie kanálov
* čistenie košov odtokov dažďa
* odstránenie kalu z čističiek odpadových vôd
* odstraňovanie znečisťujúcich látok z výkopov, jám a pod.
* čistenie priemyselných inštalácií

Zariadenie zaisťuje efektivitu, spoľahlivosť a jednoduchú obsluhu. Špeciálne navrhnuté pre aplikácie na recykláciu vody, spoľahlivé na čistenie kanalizácie, ktoré odolalo najťažším pracovným podmienkam. Užívateľsky prívetivá prevádzka zaisťuje bezpečnú prevádzku. Vďaka osvedčenému usporiadaniu stavebných prvkov sa mimoriadne ľahko používa a ľahko udržiava.

WIEDEMANN KW 2000 m3 / h
pneumatický ventil na reguláciu tlaku

Vysokotlakové čerpadlo
Prietok URACA 716 - G: až 391 l / min pri tlaku 140 bar

Kombinácia režimov sania s vysokotlakovým čistením
vyprázdnenie zdvihnutím suda

Spodná časť:
Hydraulicky sa otvára nahor do plného prierezu
Pneumatické centrálne zamykanie

* Navijak sacej hadice s priemerom 100 mm
* Hlavný navijak na hadicu s 1 "termoplastickou striekacou hadicou,
* Druhý 1/2 "hadicový bubon
* Hydraulické otočné kĺby
* Vodný filter na ochranu čerpadla
* Horné a dolné nasávanie
* Zadná kamera
* Rádiové ovládanie

Auto vo vynikajúcom technickom stave!
JE TO ÚŽASNÉ!
V PERFEKTNOM STAVE!
100% bez nehôd!

MOŽNOSŤ ÚVERU ALEBO LEASINGU

-staráme sa o formality týkajúce sa úveru a lízingu
- zjednodušené postupy 0% z prvého vkladu
-a novootvorené spoločnosti
-a tiež zákazníci vstúpili do KRD a BIG

VIAC INFORMÁCIÍ NA Č.
+48697070670 (ENG.RUS.POL) WhatsApp a Viber

POZOR.
Toto oznámenie je iba obchodnou informáciou a nepredstavuje ponuku podľa čl. 66, §1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci nezodpovedá za žiadne chyby alebo zastarané reklamy
TRUCK POLAND Albert Furmanek, Wiktor Furmanek s.c.
 • +48 ...POKAŻ
  Prosimy powołać się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą.
 • WhatsApp
  +48 697070670
Wyślij email

Dane sprzedawcy

 • WIKTOR FURMANEK

  TRUCK POLAND Albert Furmanek, Wiktor Furmanek s.c.
  • +48 ...POKAŻ
   Prosimy powołać się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą.
  • +48 ...POKAŻ
   Prosimy powołać się na Mascus kontaktując się ze sprzedawcą.
  • Dane kontaktowe do szybkiego kontaktu:
  • WhatsApp
   +48 697070670
  • Niwy 8, 26-021 Daleszyce, Polska

Firma

TRUCK POLAND ALBERT FURMANEK, WIKTOR FURMANEK S.C.

2
LAT(A) AKTYWNOŚCI NA MASCUS
Branże pokrewne
MarkaLiczba ogłoszeń z Polski
John Deere1241
Stiga357
Kubota220
Husqvarna210
Toro160

Na Internetowej giełdzie używanych maszyn i ciężkiego sprzętu Mascus.pl, dostępne jest aktualne ogłoszenie MAN Wiedemann SUPER 2000 4x2 WUKO RECYKLING for collec z kategorii maszyny komunalne, rok produkcji 2011 r. z miasta: Niwy 8, Polska. Możesz kupić teraz tę maszynę za: 680 542 zł. Dane szczegółowe - Nr ew. wew.: MQ27012