23.02.2016

Spólka Ritchie Bros. przejmuje spólke Mascus - wiodacy swiatowy serwis ogloszeniowy sprzetu online

To przejęcie umożliwia spółce pozyskanie dodatkowych rozwiązań wielokanałowych dla klientów, zwiększenie bazy klientów oraz rozszerzenie zasięgu działania w Europie.

  • • Miesięcznie Mascus generuje 3,2 miliony odsłon internetowych
  • • Obecnie spółka posiada w swoich ogłoszeniach ponad 360 000 pozycji sprzętowych oraz innych elementów majątku na sprzedaż.
  • • Udostępnia podmiotom prowadzącym sprzedaż sprzętu pełny zestaw gotowych narzędzi i rozwiązań w zakresie oprogramowania


VANCOUVER, KANADA i AMSTERDAM HOLANDIA (19 lutego 2016 r.)– Ritchie Bros. Auctioneers Incorporated (NYSE oraz TSX: RBA, "Spółka" lub “Ritchie Bros.”), największy na świecie serwis aukcyjny urządzeń przemysłowych informuje, że nabył spółkę Mascus International Holding BV (“Mascus”), wiodącą światową firmę obsługującą ogłoszenia sprzętu online. Dzięki temu przejęciu poszerza się zakres rozwiązań dotyczących zbywania sprzętu i zarządzania sprzętem, jaki Ritchie Bros. może oferować swoim klientom. Mascus zapewnia aktywną obsługę ogłoszeń online dotyczących sprzętu online, dysponując ponad 360 000 pozycjami do sprzedaży oraz 3,2 milionami wejść na stronę internetową w 58 krajach oraz w 42 językach. Firma zapewnia również podmiotom sprzedającym urządzenia kompletny zestaw narzędzi oraz rozwiązań w zakresie oprogramowania na potrzeby prowadzonej działalności. Klienci spółki Mascus skorzystają z szerokiego doświadczenia spółki Ritchie Bros. oraz szerokiej rzeszy nabywców z całego świata, udostępniając szerszy dostęp globalny dla ogłoszeń sprzętu spółki Mascus.

Mascus jest wiodącą światową firmą obsługującą ogłoszenia online na potrzeby używanego sprzętu ciężkiego i pojazdów ciężarowych, posiadającą największą obecność na rynku online sprzętu ciężkiego i pojazdów ciężarowych w Europie. Mascus oferuje abonamenty dla dealerów, brokerów, eksporterów oraz producentów urządzeń na zamieszczanie ogłoszeń sprzętu dostępnego do sprzedaży. Świadczą oni usługi reklamowe online, zapewniają narzędzia i rozwiązania na potrzeby prowadzonej działalności wielu wiodącym na świecie dealerom i producentom sprzętu. Założona w Skandynawii w 2001 roku spółka Mascus w ciągu ostatnich 15 lat rozrosła się gwałtownie i obecnie prowadzi działalność w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Północnej, obsługując branże budownictwa, transportu, rolnictwa, transportu materiałów, leśnictwa oraz pielęgnacji gleb.

“Przejęcie to jest kolejnym krokiem w ramach strategii Ritchie Bros. jako wiodącej, światowej spółki zajmującej się wielokanałową sprzedażą sprzętu i zarządzania aktywami" powiedział Ravi Saligram, CEO Ritchie Bros. “Jako wiodący na świecie podmiot obsługujący ogłoszenia dotyczące sprzętu, spółka Mascus stworzyła bazę sprawdzonych i lojalnych klientów oraz opracowała potężne narzędzia i rozwiązania na potrzeby prowadzonej działalności, z których obecnie może korzystać wielu dealerów i brokerów urządzeń w zakresie zarządzania i sprzedaży swoich akywów. Połączenie aktualnego potencjału spółki Ritchie Bros. z rozwiązaniami spółki Mascus przyczyni się do zwiększenia poziomu usług w trybie "end-to-end", które możemy świadczyć na rzecz producentów sprzętu oryginalnego (OEM), dealerów oraz prywatnych sprzedawców urządzeń.

"Z nadzieję oczekujemy współpracy z szeroko pojętym zespołem Ritchie Bros. oraz korzystania z ich wiedzy na temat sprzedaży sprzętu używanego sprzętu w skali globalnej w celu dalszego budowania relacji z klientami i platformy" powiedział Tim Scholte, CEO spółki Mascus. "Mascus będzie nadal budować mocny model biznesowy dotyczący obsługi ogłoszeń w zakresie sprzętu koncentrując się na potrzebach wszystkich reklamodawców."

Posiadająca siedzibę w Amsterdamie spółka Mascus będzie kontynuować działalność pod aktualną marką i z dotychczasowym zespołem zarządzającym. Transakcja postrzegana jest jako strategicznie istotna dla Ritchie Bros. i poszerza zakres oferowanych kanałów i udostępnia spółce kolejne miejsce kontaktu z klientem.

Ritchie Bros. zapłaciła 24 miliony euro (26,6 milionów USD) za 100% kapitału własnego spółki, z zastrzeżeniem korekt kapitału obrotowego zgodnie z warunkami umowy nabycia udziałów. Dodatkowa kwota , opiewające łącznie na nie więcej niż 3,4 miliona euro(3,8milionaUSD), może zostać zapłacone warunkowo, po osiągnięciu pewnych docelowych wartości wyników operacyjnych w ciągu kolejnych trzech lat. Oczekuje się, że w transakcja przyczyni się do marginalnego wzrostu zysku w roku 2016.

O spółce Mascus
Spółka Mascus, założona w roku 2001, jest wiodącym, światowym podmiotem prowadzącym obsługę ogłoszeń sprzętu online dotyczących urządzeń na potrzeby rolnictwa, leśnictwa, transportu materiałów oraz urządzeń do pielęgnacji gleb, budownictwa, pojazdów transportowych i innego sprzętu ciężkiego. Mascus prowadzi obrót używanymi maszynami i urządzeniami w sposób szybszy i skuteczniejszy dzięki gromadzeniu informacji na temat podaży i popytu w jednym miejscu. Zapraszamy wszystkich dealerów, producentów oraz użytkowników końcowych do oferowania ich używanego sprzętu oraz pojazdów ciężarowych na sprzedaż za pośrednictwem ogłoszeń sprzętu online realizowanych przez spółkę Mascus. Spółka Mascus prowadzi działalność w 58 krajach oraz za pośrednictwem 36 miejscowych biur na całym świecie.

O spółce Ritchie Bros.
Założona w roku 1958, Ritchie Bros. (NYSE i TSX: RBA] jest największym sprzedawcą używanego sprzętu na potrzeby branży budowlanej, transportu, rolnictwa, transportu materiałów, energetyki, górnictwa, leśnictwa, gospodarki morskiej i innych. Rozwiązania spółki Ritchie Bros. TM ułatwiają światowym podmiotom działającym w branży budowlanej zakup i sprzedaż sprzętu w pewny sposób, w tym poprzez aukcje bez ceny minimalnej prowadzone w trybie na żywo z licytacjami prowadzonymi na miejscu oraz w trybie online (rbauction.com), bezpieczny rynek online EquipmentOneTM (EquipmentOne.com), profesjonalny program korporacyjny zarządzania aktywami oraz szereg usług o wartości dodanej, w tym finansowanie sprzętu na potrzeby klientów za pośrednictwem Ritchie Bros. Financial Services (rbauctionfinance.com). Ritchie Bros. prowadzi działalność w ponad 19 krajach i posiada 44 kompleksy aukcyjne na całym świecie. Dowiedz się więcej pod adresem RitchieBros.com.


W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z następującą osobą:
Jamie Kokoska
Dyrektor ds. Relacji z Inwestorami
Ritchie Bros. Auctioneers
Nr telefonu: 778-331-5219

Tim Scholte
CEO, Mascus
Telefon: +31 65 182 3389,


23.02.2016

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2005

2004

2003