Mascus narzędzie do raportowania

Mascus narzędzie do raportowania nie służy tylko do generowania raportów.Daje możliwość analizowania danych w ujęciu chronologicznym analizy efektywności serwisu w aspekcie umieszczonej na Mascus oferty jak i profilu firmy. Rozwiązanie Mascus PLUS.
Dane przedstawiono w postaci wykresów i tabel co zapewnia łatwy dostęp do szczegółowych informacji z nich uzyskanych.

Wśród innych danych, które widzisz:
  • Ilość otwarć karty produktowej
  • Ilość wysłanych próśb o kontakt
  • Średnia liczba ogłoszeń
  • Średnia wieku twoich maszyn i pojazdów
  • Średni czas ogłoszeń na Mascus
  • Liczba ogłoszeń bez zdjęcia
  • Ogłoszenia nieopłacone
  • Raport dotyczący personelu
  • Wartość magazynu w cenach sprzedaży
  • Sprzedane / usunięte oferty

Inne ważne funkcje
Funkcja śledzenia dla różnych danych podanych powyżej pozwoli zobaczyć listę 5 najważniejszych krajów
Jeżeli jesteś klientem Mascus Locator będziesz mógł zobaczyć liczbę odwiedzających.
Można wyświetlać zarówno wszystkie katalogi lub konkretny katalog dla każdego z podanych powyżej danych.
Można zobaczyć listę najczęściej i najrzadziej odwiedzanym ogłoszeń ... i na jej podstawie dokonywać odpowiednich ulepszeń i poprawek w ogłoszeniach...
Można też wrócić do poprzednio zarejestrowanych miesięcy i pokazać wyżej wymienione dane
Będziesz mógł zobaczyć historie ustalonych statystyk 5 najważniejszych krajów
Jeśli masz przedstawicielstwa, oddziały i punkty sprzedaży zarejestrowane na Mascus, będzie można zobaczyć ich dane sortować je według wartości zapasów, sprzedaży,oraz porównać ze sobą sprzedawców ...
Z PDF i Excel eksport będzie można wyeksportować ogólne statystyki jako raport w formacie PDF lub Excel i zapisać je na komputerze.
Jeżeli masz rozwiązania Mascus PLUS,daje to możliwość uzyskania danych wspomnianych powyżej oraz ...a także jeśli to konieczne, podzielić je według kategorii.
Więcej informacji lub zamówienie Mascus narzędzia do raportowania.

Możesz uzyskać więcej informacji na temat narzędzia do raportowania, kontaktując się Twój lokalny operator Mascus.

Jeśli chcesz zamówić Narzędzie do raportowania od razu, po prostu kliknij na przycisk

Zamówienie

Mascus narzędzie do raportowania

Zamówienie

Mascus narzędzie do raportowania

Kliknij żeby powiększyć

Kliknij żeby powiększyć